تصاویر ماهواره ای نیویورک تایمز روس ها را فاش می کند – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


به گزارش قدس اینترنت، تحلیل عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای ادعای روسیه مبنی بر اینکه کشتار غیرنظامیان در بوچا در حومه کیف پس اجتناب کرده اند خروج نیروهای این ملت اجتناب کرده اند این شهر رخ داده است را رد می تدریجی.

وزارت حفاظت روسیه وظیفه این قتل را رد کرد، این قتل در حالی رخ داد کدام ممکن است آنها دستبند بسته بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند ناحیه اوج هدف گلوله قرار گرفتند.

این وزارتخانه در تلگرامی گفتن کرد کدام ممکن است اجساد در ۳۰ مارس پس اجتناب کرده اند خروج تمامی واحدهای نظامی اجتناب کرده اند بوچا به ناخوشایند سپرده شدند.

روسیه مدعی شد کدام ممکن است این عکس‌ها فریبکاری عکس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند تشکیل مونتاژ اضطراری شورای ایمنی گروه ملل با توجه به آنچه کدام ممکن است تحریک رمان‌های اوکراینی در بوچا خوانده شد، شد.

با این حال بازرسی بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای آرم می دهد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند غیرنظامیان برای بیش اجتناب کرده اند سه هفته، روزی کدام ممکن است روسیه مدیریت شهر را به کف دست گرفت، کشته شدند.

ویدئویی کدام ممکن است توسط اعضای شورای شهر بوچا در ۱ آوریل کشتی شده است، جاده جابلونسکا را همراه خود اجساد ظریف آرم می دهد.

عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای Maxar Technologies علاوه بر این آرم می دهد کدام ممکن است حداقل ۱۱ جسد در ۱۱ مارس، زمان اشغال روسیه، پیدا شده است.

کارکنان تحقیقاتی بصری نیویورک تایمز عالی تحلیل تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن انجام داد به همان اندازه خاص شود کدام ممکن است چه روزی اجساد به نظر می رسد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه روزی غیرنظامیان کشته شدند.

اجسام تاریکی به مقیاس هیکل انسان بین ۹ به همان اندازه ۱۱ مارس در جاده Yablonska به نظر می رسد می شوند.

طبق فیلم ۱ آوریل، آنها پس اجتناب کرده اند بازپس گیری شهر بوچا توسط نیروهای اوکراینی، دقیقاً در بومی کدام ممکن است اجساد پیدا شد به نظر می رسد شدند.

ارزیابی از محسوس آرم می دهد کدام ممکن است اجساد به مدت سه هفته در جاده باقی مانده اند.

دلیل برای در حال مرگ خاص نیست. متنوع جسد همراه با ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه جسد همراه با دوچرخه خلوت بود.

کف دست های برخی اجتناب کرده اند آنها را همراه خود پارچه ای سفید بسته بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد در حدود نیم مایلی جاده ظریف شده بودند.

طبق ویدئوی دوم، سه جسد تولید دیگری یکی همراه با دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در نزدیکی خودروی خلوت دیده تبدیل می شود.

عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد خلوت را همراه با خودرو اجتناب کرده اند ۲۰ به همان اندازه ۲۱ مارس آرم می دهد.

بعد از همه همه اینها بخشی اجتناب کرده اند اجسادی است کدام ممکن است روز شنبه در بوچا اختراع شد.

آسوشیتدپرس گزارش داد کدام ممکن است اجساد شش نفر در یک واحد ساختمان اجرایی افتاده بودند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها دستبند بسته بودند.

عکاس روزنامه علاوه بر این جسد مردی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند ناحیه اوج مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود همراه با دوچرخه پیدا کرد.

تصاویر ماهواره ای نیویورک تایمز روس ها را فاش کرد

تصاویر ماهواره ای نیویورک تایمز روس ها را فاش کرد

تصاویر ماهواره ای نیویورک تایمز روس ها را فاش کرد

تأمین: خبرآنلاین

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/