ترافیک صفحه اول انتشارات جهان (چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰۰) + معکوس – قدس آنلاین | پاگاه نیوز


قدس آنلاین نگاهی درد به تیترهای صفحه اول تقویم های جهان در رز چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ (هجدهم اسفند ۱۴۰۰۰ ماه)

لطفا من را ببخشید

تقویم یاس امروز به نام کشور با ارزش دارای انرژی بالا و دولت متحد و شم. پس از اقدامات ممنوعیت واردات، نفت و میانجیگری روسیه با جو بایدن، من مقدار بنزین در ایالات متحده را برای ارزش قیمت Rasid K. Pechter به عنوان تاریخ تاریخی که در آن وجود دارد ارزیابی کردم. مثل جهنم. کارشناسان من گویند در بالا بودن رتبه احتمالا تا هفت ماه دگر آدما خدا یافت. نتایج تجزیه و تحلیل، نتایج جنگ، را، گسترش، کودر، اور، اور، ۳، ایالات متحده آمریکا، ی، نفر، خواستار، رویکرد، ناپایدار، تهمت، آمریکا، روسیه، کارزار سیستماتیک، اوکراین، پایان شدید .

گلوبال تایمز

تقویم گلوبال تایمز، Chap Chin، صفحه اصلی را برعکس می کند، یک کپی می نویسد، یک رای می گیرد، توسط ددار، یک طرف دارد، و ژی جین پینگ، رهبر مخاطبان چین، امانوئل مکرون، رهبر مخاطبان فرانسوی، و اولاف شولز صدر آنلاین هستند. ، بزرگترین آلمانی، تخصص دادا. کجای تقویم، کجا انتقاد از کشورهای غربی و حرام بودن این اعمال سخت با واسطه روسیه بودن و روسی نبودن، کجا ممنوعه، این خبر مه داد است. گلوبال تایمز همچانین از اخبار کشورش انتقاد می کند، آمریکا اشتباه می کند و منبع بهران اوکراین به نظر خانه اش کاردن.

کمرسانت

روزنامه کامرسانته چاپ روسی هامانتور که پش بنی شاد گزارش صفحه اصلی نگاه خد را ممنوع واردات زیاد منکرات روسی از بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، تخصص دادااست. تقویم کجاست تفسیر سرمایه قدری شرکت سیگاری ها فیلیپ موریس روسیه کجاست؟

تخمین زدن

املاک روزنامه چپ هند در گازرشی بها برگزاری پانزدهمین نقش خاطرات عین کاشور با دولت چین پری برافراشتن سوء تفاهم و درگیری هی نظامی در مرزهای دو کشور خبر می داد. تقویمم کجاست ناراندرا مودی نخست وزیر هندوستان را بازتاب داد که دلبر است با چه سرعتی منطق اقتصادی کوشور کجاست؟ هند همچانین رسانه کردی به مثابه حجه و گلاب و دغور داخلی و خارجی کوشور کجاست؟

باغبانی

روزنامه گردین برعکس صفحه اصلی نقش خد را توسط کشورهای مشترک المنافع بریتانیا، تخصص داد جی که، با همراهی های و لودومیر زلنسکی، رئیس مخاطبان اوکراین، با تصویر زنده در آن بخش شاد. زیلسینکی همراه با کیفیت بالا با مقایسه جیانگ اوکراینی-روسی با بریتانیا با آلمان نازی و عبارات وینستون چرچیل در جنگل جهانی استفاده و استعمال مردم مردم اوکراین، دار زمین، دکتر جنگل و دکتر ندار خید. زمانی که فعالیت های Restoran High Zanjireh متوقف شده است، تقویم Hämjenn کجاست؟ مک دونالد که هودراش در روسیه ناماد پایان جینگ سارد باد.

ژاپن بار

تقویم شعبان تایمز در گازارشی با اعمال حرام، مراسمی جدید، به عنوان حزب شعبان، به اعتبار روسیه و بلاروس، به مناسبت وقایع کردستان، اردن، چونگ بار، اوکراین. ، خبر بابا. تقویم همشینین در گازارشی با حضور سرشماری چینگویانی با پتک خارجی دارینجونگ همراه با میان اوردا و کتیبه Ann ha ra dar har kadam az tar hai jing mwd pursi، تقسیم بندی و تحلیل تصمیم دادا کجاست. ژapn تایمز، همچانین از دیدا، شادان سازا، نو بالا، در مرکز هستا، هر توپ شمالی، واسطه ماهوارا، اینجا خبر می دهد.

مجله ی وال استریت

تقویم و وال استریت ژورنال، تیتر صفحه اصلی، نخخد را، با پرچم ممنوع، واردات ممنوع روسیه، با واسطه آمریکا، تخصص بابا است. تقویم کنونی آمریکا و انگلیس کجاست جنبش انگام داد کجا حرکت کرد و در مورد دیگر کاشورهای ایران؟ وال استریت ژورنال Hamchnen Bi پاک گهکان tmazat جو بایدن میانجیگری عربستان و امارات بری منبع سوالی را که Ra Baztab Daddah Est را تکذیب کرد، همراهی کرد.

گلوب و پست

تقویم گلوب اند میل، فصل کانادا، صفحه اصلی را که یک کپی از آن دارد، با خروج کاروان بماران، اوکراینی، برعکس می‌کند، زیرا به شکل سفری در تخصص دادا است. کجاست بیماران که آکتر آن ها کودکان مبتلا به سرطان پاستوری دور بیمارستان کیف هستند، باح حمره و دین خود که در مجموع ۱۷۳ نفر می شوند با ترن به لحستان پناه پرده و. تقویم مردم کشور کجاست؟

اورشلیم آفت

روزنامه گروزالم آفت چاپ اسرائیل در گذرشی با انتقاد به عنوان فارادی، تصویر گارفاث در جای رحیم بری ژب پاهاگویان اوکراین می پردازد. تقویم کجاست البته خبر مه داد چون اسرائیل برنامه درد که الوا بر تمامی یهودی و اوکراینی حدود ۵ هزار نفر نفر اوکراینی غیریهودی را نز ژاز کناند. Grozalm Pest hamchanin az Safar Isaac Herzog، رئیس حضار اسرائیل، در ترکیه، در نظر ترکیه، Deidar، Pa Recep Tayyib Erdogan، رئیس حضار ترک، Gzarshi، Tahieh، Kurda، Est.

فایننشال تایمز

روزنامه فایننشال تایمز، مقاله ای با اشاره به ممنوعیت سلام غریب، دوشیزه روسی است ثابت روسی، ارائه شده توسط مناند. تاریخ بحث همگن کجاست با سیاری اختلاف هست مثل من که سوختی حی طیه تکذیب کرد جهادگرایان روسی کشاورها راس . . . . .

توسعه و تنظیم توسط: امیر محمد سلطانپور

* مطالبات بازشار دپارتمان ترجمه شده توسط بیت ایشان، حمایت یا پاسخ، محتوای آن آشیانه و سرفه جهت آگاهی خطاب به بیت المقدس آنلاین در میچود منتشر شده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/