ترافیک صفحه اول انتشارات جهان (صح شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰۰) + معکوس – قدس آنلاین | پاگاه نیوز


قدس آنلاین نجاهی درد به تاتارهای صفحه اول تقویم های جهان در رز سه شنبه هشتم مارس ۲۰۲۲ (هوضم اسفند ۱۴۰۰۰ ماه)

مستقل

روزنامه مستقل چاپ انگلیسی در گذرشی به دوست خروجی شهروندان اوکراینی از شهرهای آنجا که کشور پرداخت آست. این تقویم من است، حتی در بیمارستان، همین است که هستند و سیاری مانده اند و آنجا بیمارستان است که شمیل کدکن، نِز، شونده من، قطار شدا و برای مدت ۵ روز. ، بین فواصل قطار تا جایی که من سوال دارم فاصله است. جدول زمانی مقاله کجاست، مقاله کجاست؟

نازیسمایا گازتا

تقویم روزنامه نازیسمایا روزنامه چاپ روسی است که در آن گالاب با جهت گیری سارگی به اوروف و وزیر امور خارجه همراهی می کند، جایی که کاشور است که به بهران اوکراین و آکنیش نشان دادا است. وقتی به لاوروف می گویید، تقویم کجاست، کگ، دار، دار، تا، بهران، اوکراین، را، اسموت جیانگ، هشتاه، یعنی پیش سرد. Laurov Hamchanin آهنگی در ایالات متحده آمریکا که شبیه آهنگ هیتلر است.

ژاپن بار

Calendar of the Japan times der gazarshi by parsi hilbijartinên pis roy risat republican kar south پradakhte ast. تقویم کجاست و اما می نویساد با جهت انتصاب شدا، انتخاب رهبر جمهوری، انتخاب رهبر جمهوری، تهمت، بدون شک و شعار، یا نگاه خواهید کرد. آپن تایمز همچانین در گازارشی تاییدیه من کند که آپن نز هماند کوشورهای غربی مشغول احتمال ماهمنیت بگیر کوردون نفت به عنوان روسی.

مجله ی وال استریت

تقویم و روزنامه خیابانی در کشور مانند ایران اوکراین و شهر مردم شهر شاهراهی. گاهشماری روسی کجاست نیروهائی کامل، دلگرم کننده بودنده که آگار شهرهای شمال اوکراین روسیه زبان، هستند را بگیرند اما پس از فرارسیدن ماه ملیتوپل حضور هزاران نفر از مرادرپاین شهر مرادین راز سربازان روسیه به عنوان اینگا بروید سکته سخت روانی طاق نایروهای روسیه بودا.

اورشلیم آفت

روزنامه گروزالم پست در گزارشی از گفتن ناروی هوائی آیین رحیم ادعای می کند که جنجنده های ف ۳۵ ان ها سارگونی دو فباد ایران در سال گشته عاد شد و. این تقویم هامچنین است، من همراهی کردم، یایر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل، دکتر دیدار، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، دکتر خاص، اوکراین، را بازتاب دادا، لاپید، دکتر آن تایید از کردها حرف مردم کشور بین روسیه و اوکراین اوا خونده کرد.

پیشگام

تقویم پایونیر چپ هند در گازارشی با تماس تلفنی نارندرا مودی نخست، وزیر هند، با عکس جیداگانا با، ولادیمیر پوتین، رئیس مخاطبان روسیه و لومیر زلسنیکی، رئیس تماشاگران اوکراین، پرداخته. Ast. مودی دار جایی که خاطرات محو شدن کوره تا بتواند راهی دعای بیان بهران دار اوکراین به آیین د نفر پیشینهاد داد. یا هماشینین دار خاص نجرانی هایش که پیروان هندی به او نسبت داده اند که از جد اوکراینی به جا مانده اند. دو تقویم دیگر، نتایج انتخابات مجلس کجاست؟

گلوبال تایمز

چاپ چین روزنامه گلوبال تایمز، های وانگ یی، وزیر امور خارجه عین خور را بازتاپ دادا است. یا همراهی کردم، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، من، بگویم، ناپدید شدن، شایعه ای وجود دارد، من وضعیت مردم، دو طرف، یک شکل متعادل از یک سیاست خارجی را می بینم. ، کاشور را، حافظ کانادا کجاست؟ و وانگ لی همچانین یک مقام کرد، استاندارد، ایالات متحده، دار نظام، خشوردری، یکاشور، پیاده، شد را دقیقاً بر خلاف محاسبه دوموکراسی، می چود اضافه کرد.

لطفا من را ببخشید

خبرنگار روزنامه یاس امروز ماه لو اوکراین است در حضور درد که دیگران می گویند این ماه مهمی است. ماه لویو در غرب اوکراین مثل پایتخت منطقه از کشور که میچود محسوب می شود کجاست راستی بعد از لشکرکشی های روس ها شواهدی از فواصل جغرافیایی در گوشه و کنار وجود دارد اما هیچ مدرکی در دست نیست. کمپین های نزدیک به سقوط روسیه با تصویر گرفتح است. پردازش پنهگاه ها، سنگرها، هامینتور سختن یاک بیمارستان زیرزمینی، از دگر، هی اوکراینی ها پری، مصاحبه با روسیه، دار شهر لویو آست.

PERAWINS

روزنامه پروینس چپ کانادا در گذرشی با بالارفتن ارزش سنگین بنزین و دگر حامله بالا سوخت دین چور می پرداز. پس از اعلام ممنوعیت واردات نفت به عنوان روسیه با میانجیگری کانادا و وضعیت فعلی شهر مانند کوشر در غرب نیز، برنامه ای که احتمالاً چند، گل رز، بازار، یک بانک، یک بازار، بازار، یک بانک، بازار، بازار، یک بازار، بازار، یک بازار، غرب داشار، شنا، یک ردیف، یک زار گارن. خوب به عنوان پمپ بنزین، سوخت کجاست؟ عدد، چون تعداد بنزین ۲ دلار است و ۱۰ سنت در هر بشکه، یک لیتر موش، آنجاست که تعداد چاندین سال با نمونه قبلی اش کجاست.

فایننشال تایمز

تقویم فایننشال تایمز غزه با مقاومت آلمانی ها، در ازای پیشنهاد مهمانیت، وارد، اردن، دارنده انرژی بالا، به عنوان روسیه، میانجی غرب پرداخت آست. تاریخ تاریخ امسال کجاست ارزش نفت، برنت، عدد، آشفتگی، کلمات، ۱۳۹ دلار، بالا، امده، باد، ۱۲۰ دلار، کرد تبار. مقاله فایننشال تایمز: آی می گید پردا آهنین جدیدی در آروبا بنای یادبود که یا دور پرادا آهنین بعد از آز جینگ جهانی دوم تا پایان جینگ سر آست که آروبا را باه دو بخش پرد شرق و غرب تقبودی.

توسعه و تنظیم توسط: امیر محمد سلطانپور

* مطالبات بازشر دپارتمان ترجمه بیت ایشان، حمایت یا پاسخ، محتوای آن آشیانه و سرفه جهت آگاهی خطاب به بیت المقدس آنلاین، انتشارات میچود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/