ترافیک صفحه اول انتشارات جهان (سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰۰) + معکوس – قدس آنلاین | پاگاه خبر


قدس آنلاین نجاهی درد به تیترهای صفحه اول تقویم سلام جهان در روز سه شنبه ۱ مارس ۲۰۲۲ (AED 14000 mah)

واشنگتن پست

تقویم واشنگتن پست کپی پاهای من است و تقویمی به اندازه یک متر بدن حدود ۹۰ روز وجود دارد. صفحه ای توسط دیگران گرفته شده است. اخبار روسیه و اوکراین تخصص دادا است. این یک تقویم افزایش تعداد مردم تأثیرات اقتصادی ممنوعیت بالا غرب سرزمین اصلی روسیه مقاله در مورد یک کانار غداستان درگیری هی گدشت میان کوشورهای شرق آروبای می پردازد که نمیمونا آن راه از از از- اشتان واشنگتن پست، همچانین، گذرش، جدید، بخش، آب و هاوایی، سازمان، میلر، را، گسترش، کاردا، که، جدی، قطار، هشدر، خطر، بزرگ، پیش، روایت یک نفر، خاطر، گرمایش زمین، راع دادا و.

ایزوستیا

تقویم ایزوستیا چپ یک تقویم روسی مناند تقریباً کاملاً دگر است این یک سلام در تقویم کاشور، صفحه اصلی نخست خود را با خاطرات میان مقامات روس و اوکراین بری دستیابی احتمالاً توسط تخصص آشتی دادا است. تقویم تیتر «دیدار و پیشهدات» کجاست، به نظر من تقاضای انتخابات کردستان و نتیجه یک جلسه که حزب است، منبع تقسیم بندی و تحلیل تصمیم مه داهد است. ایوستیا همچانین با وجود اعمال حرام در پراها پوراژای راس پچتر نقاط قاره اروپا می گوید ناوگان حمل و نقل هاوایی جایی که کشور نجرانی خاص است محل درب است.

ژاپن بار

تقویم شعبان تایمز با ارجاع به نقوش در کشور ممنوعیت ویژه پرداخت آست روسی. کجاست تقویم مه قوید بر خلف زمان همراه با کرم میانجی روسیه، کمپین بار با کجاست، کوشور در اوکراین کجاست، و شکل دیگری از ممنوعیت روسی، خوواد پردخت وجود دارد. apn تایمز

اورشلیم آفت

روزنامه گروزالم آفت چاپ اسرائیل به نقل از یایر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل می نویسد. در حال حاضر توافق کجاست، اگر شما از آن منتفع شده اید، زیرا شروع کارزار روسیه با اوکراین، در مورد مردم اسرائیل است؟ این تقویم همشنین در گازرشی با تغییر رویکرد جنگ ها در قارن پیست و یوم و کیلومتر شان نابردهای تین به تین میان تانک ها و جنگنده ها می پرداد.

نیویورک تایمز

تقویم نیویورک تایمز روسیه و اوکراین، با مشک باران شهر خارکف (دومین شهر بزرگ اوکراین) با میانجیگری روسیه، نجاهی. تقویم همچانین بر خلاف دیدگاه مقامات روسی، اعتصاب ممنوعیت غرب بر آن در روسیه کجاست؟ نیویورک تایمز

پیشگام

روزنامه پایونیر چپ هند دور گازرشی در حضور چهار وزیر کشور در کاشور، کاشور، همسایا، اوکراین، ایران، نازدیک، دنبال، کردستان، خارج از بدنه پیروان هند و اوکراین، خبر می دهد. تقویم ما کجاست باید سیاست استان کارانا هند در ازای روسیه حفظ شود حتی اگر لشکرکشی شود کوشور کجاست؟ Payoneer Hamchanin Beh Rushd 8/9 اقتصاد روسیه دکتر سال ۲۲ ۲۰۲۱

فایننشال تایمز

تقویم روزنامه فایننشال تایمز، صفحه اصلی «نخست خود»، با تداوم لشکرکشی‌های باستان‌شناسان روسی، در ماه خارکف اوکراین، نوشته بردختاست. این تقویم ماه می گاید، مقام های روسی و اوکراینی است، به نظر رایدن، اثر صلح ماوافت، آمیز نبوداه، و دستورالعملی برای امانوئل مکرون، رئیس مخاطبان فرانسوی، با انتقاد شدید از پوتین وجود دارد. فایننشال تایمز ۲۰ درهم است، ارزش روبل درهم در برابر دلارهای نز، نوشته و راهنمای می، بالا بزرگ، سرمایه، قدری، نفت و گاز، جمله پوسته، رسانه های کردی و سرمایه، ژدری، نو

گلوبال تایمز

روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین در گازارشی، امکان اقامت در بیشرفت چشمگیر، یادداشت های صلح، مایان روسیه و اوکراین را پیان دانسته. تقویم مقاله همچانین کجاست خود در راسیدین چه اعتقادی در آمریکا دارد و وضعیت روسیه و اوکراین در بهران کنونی است؟ گلوبال تایمز همچانین، مقاله ای در مورد منبعی برای شرایط حقوق بشر، ایلات متحد با فصل راسانده و مقررات منع آمد و شد، مرتبط با ایالات متحده آمریکا، و همچنین بیانیه ای از چینی ها، در تایید کردها، سخنان مردم، قوانین مردم، مردم.

خداحافظی کن

خبرنگار روزنامه یوس آ تودی اکراین شهر لویو در غرب عین کوشور حضور درد و جو که ماه تاریخی است سازه ای چنانکه نظر زنده ماندن از بین رفته چون لشکرکشی روس و پرو عنوان است. از نوع من. تقویم هامچینین کجاست، این مقاله در مورد احتمال ظهور یونگ و وجود آمدن انبوهی به عنوان پناهگو در اروپا، طول این دوره، وساطت کارشناسان، جایی که قاره پش بینی بسیار شدید است. ، و شما تعجب می کنید. ممکن است بخواهید بدانید چه خبر است، مثل یک فرد، مثل ولادیمیر پوتین، کارداشیان و نوشه.

آفت ملی

تقویم پست ملی کانادا در گازارشی با طرح هایی برای گرفتن شدت میانجی گری ایالتی که کوشور از ممنوعیت روسیه ناشی می شود، Pradakhta Ast. تقویم من کجاست خدا از شما راضی باشد دو تا خرید ثابت داریم نفت را به صورت روسیه وارد می کنیم. داولات کانادا همچانین پرچم های کردی حامل ماموریت ها و تسلیحات جدید جانجی خود را به سممت اوکراین راوه کرد آست. پست ملی همچانین در گذرشی، باور آست سازمان، آسیاب ها را متحد کرد، پس از وقایع این آخرین رویداد دیپلماتیک، تصویری از اتاق او در ساسمان، بر چهره روسیه، پس از مدت ها طنین و جسارت گرفتن. را پدا به عنوان پاسخ او.

توسعه و تنظیم توسط: امیر محمد سلطانپور

* مطالبات بازشار دپارتمان ترجمه شده توسط بیت ایشان، حمایت یا پاسخ، محتوای آن آشیانه و سرفه جهت آگاهی خطاب به بیت المقدس آنلاین در میچود منتشر شده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/