ترافیک سنگین در محور رودبار_رشت


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان رشت، سرهنگ جعفر صفاری درست در این لحظه در مخلوط خبرنگاران همراه خود ردیابی به فینال وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی گیلان گفت: بر مقدمه مشاهدات دوربین های ترافیکی در جاری حاضر تردد در درگاه راهنمایی شلوغ است. محور رودبار – رشت.

وی همراه خود ردیابی به انواع خودروهایی کدام ممکن است همراه خود تحریک کردن قالب نوروزی وارد گیلان شده است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی در گیلان ۴۵۰ هزار خودرو وارد استان گیلان شد کدام ممکن است انبساط ۴۲ درصدی خودروهای درگاه به گیلان را نماد می دهد.

به آموزش داده شده است رئیس پلیس راه گیلان، وی همراه خود هشدار به رانندگان برای رعایت رهنمودها امنیت در هنگام رانندگی، افزود: در تعدادی از روز قبل از امروز سه نفر بر تأثیر تصادفات خیابان ای در محورهای استان گیلان جان باختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ نفر جان باختند. مجروح.

الصفاری همراه خود تاکید بر حضور کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر نیروی انتظامی در تمامی محورهای مواصلاتی گیلان، اظهار کرد: قالب نوروزی به همان اندازه بالا سفر در گیلان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} قالب ۵۷۰۰ سرباز در قالب پلیس، راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … گروه های پلیس به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران ارائه دهندگان رسانی خواهند کرد.

انتهای پیام/ ۸۴۰۰۸
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید