تا زمانی که طرف مقابل به آتش بس پایبند باشد، ما به آن متعهد هستیم – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبر مقدمه آنچه در مسقط هماهنگی شد، به توضیحات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش به همان اندازه روزی کدام ممکن است طرف مقابل اختصاص داده شده به توقف مناسب عملیات ارتش باشد، شومینه بس گفتن شد.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است گروه ملل طی ساعات قبلی شومینه بس در یمن را گفتن کرد.

مورد نیاز به اشاره کردن است روز قبل از این گروه ملل متحد گفتن کرد کدام ممکن است طرف های حاوی در یمن همراه خود تمدید شومینه بس به مدت ۲ ماه اجتناب کرده اند روز شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی بر اوج حمل بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرودگاه صنعا موافقت کردند..

هانس گراندبرگ، فرستاده ویژه گروه ملل متحد در امور یمن در ادعا ای ذکر شد: طرف های حاوی به سریع گروه ملل برای شومینه بس ۲ ماهه کدام ممکن است از دو آوریل (۱۳ آوریل) ساعت ۱۹:۰۰ اعمال تبدیل می شود، پاسخ سازنده داده اند. .