تاکنون ۴۳ درصد کرمانشاهیان دز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانسارا شاه آبادی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار کرد: اجتناب کرده اند تحریک کردن واکسیناسیون کرونا تاکنون ۹۴.۱ نسبت دز نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴.۸ گروه بالای ۱۲ سال دز دوم واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳.۷ نسبت گروه بالای ۱۸ سال دز سوم را در استان کرمانشاه تزریق کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این ۱۷.۸ نسبت کودکان ۵ به همان اندازه ۹ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷.۸ نسبت کودکان کرمانشاهی ۹ به همان اندازه ۱۲ سال تاکنون در مخالفت با ویروس کرونا واکسینه شده‌اند.

معاون فنی وسط بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه انواع اشیا بستری کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از زمانی است کدام ممکن است مورد فوت کرونایی گزارش نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان کرمانشاه دارای شرایط پایداری است با این حال باید ملاحظه داشت کدام ممکن است ویروس کرونا همچنان در ورود به است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون کرونا باید همراه خود جدیت دنبال شود.

شاه آبادی دقیق کرد: در پیک ششم کرونا یکی اجتناب کرده اند گروه‌های سنی کدام ممکن است به کرونا مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدند کودکان زیر ۱۲ سال بودند کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مستمر داده ها آموزان در مدرسه‌های درس نیاز دارد دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت شود.

وی شکسته نشده داد: در برخی مدارس استان کرمانشاه دستورالعمل‌های بهداشتی برای ادغام کردن استفاده اجتناب کرده اند ماسک، شکاف اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا صحیح هوا صورت نمی‌گیرد از کودکان درک درستی اجتناب کرده اند خطر ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع می‌تواند سبب شیوع مجدد ویروس کرونا شود.

معاون فنی وسط بهداشت استان کرمانشاه اظهار داشت: پیرمردها کرمانشاهی هرچه فوری‌تر همراه خود برای مشاوره امکانات واکسیناسیون نسبت به تزریق واکسن کرونا برای جوانان ۵ به همان اندازه ۱۲ سال شخصی اقدام کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن تأیید شده برای این گروه سنی سینوفارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاستو دوختن است.

شاه آبادی تاکید کرد: این واکسن‌ها دارای مجوز اجتناب کرده اند وزرات بهداشت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشات مختلف را پایین بالا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون عارضه‌ای در استان کرمانشاه گزارش نشده است.

وی خاطر نماد کرد: {به دلیل} کاهش کمیت مراجعات به امکانات تجمیعی واکسیناسیون کرونا انواع این امکانات به ۴ وسط در شهر کرمانشاه برای ادغام کردن مدرسه بهداشت، ۹ دی، سالن تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط امام علی (ع) کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایام تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر تعطیل اشخاص حقیقی را پذیرش می‌کنند.

معاون فنی وسط بهداشت استان کرمانشاه اظهار داشت: علاوه بر این امکانات تجمیعی پایگاه‌های سلامت شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه‌های بهداشت کشاورزی در روزهای غیر تعطیل پذیرای مراجعه کنندگان هستند.