بیمه ها در تجویز آنلاین داروها بدون مشکل عمل می کنند – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، امین بیگلرخانیوی در همایش مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: همزمان با توسعه و تکمیل نسخه های الکترونیکی، طرح پرونده الکترونیک سلامت مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی قرار گرفت. دستور کار وزارت بهداشت که با جدیت پیگیری خواهیم کرد

وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه، هیات های بیمه به صورت یکپارچه در امر نسخه نویسی آنلاین فعالیت خواهند کرد، زیرا پیش از آن پزشکان برای ثبت نسخه بیمار در تابلوهای مختلف بیمه با مشکل مواجه بودند، بنابراین تصمیم گرفته شد. تیم طرح یکپارچه نسخه الکترونیکی باید توسط وزارت بهداشت ارائه شود و به همه تابلوهای بیمه پیوند داده شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: با این رویه تمامی شرکت های بیمه به بستر الکترونیکی نسخه نویسی وزارت بهداشت متصل می شوند و پزشکان برای نوشتن نسخه هر کدام زحمتی به خود نمی دهند. صبور. که در تیم بیمه جداگانه ثبت کنید اما نسخه بیمار در هر بیمه ای ثبت می شود.

بیگلرخانی با تاکید بر اهمیت ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران، یادآور شد: یکی از مهمترین نقاط قوت پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران ما در مراکز بهداشتی و درمانی، ثبت سابقه مراجعه، نوع بیماری و نوع داروهای مصرفی است. از سوی دیگر اجرای این طرح باعث کاهش خطاهای پزشکی در تشخیص می شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تاکید کرد: تلاش می کنیم تمامی سامانه های وزارت بهداشت را با یکدیگر پیوند دهیم تا همه حوزه های مختلف بهداشتی و درمانی از نظر اطلاعاتی و آماری یکپارچه شوند. و ارائه خدمات به مردم در بهترین شرایط. بنابراین در حال حاضر هیچ سامانه ای در وزارت بهداشت طراحی نخواهد شد و در شرایط فعلی ساماندهی و هدفمندی سامانه های موجود در اولویت کاری ما قرار دارد.

بیگلرخانی وی با اشاره به اینکه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در زمینه فراهم کردن زیرساخت های اطلاعاتی مدیریت بیماری کرونا و همچنین پایش آماری برای پوشش واکسیناسیون علیه کرونا به موفقیت های زیادی دست یافته است، گفت: تلاش های صورت گرفته در این حوزه مرهون تلاش و پیگیری همکاران ما و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور می باشد.