بیش از حد Cilantro: تغذیه


با دو دسته گشنیز چه می کنید؟ فکر کردم جعفری و گشنیز مصرف کردم ، اما به جای آن دو دسته گشنیز مصرف کردم.

من نمی خواهم آن را هدر دهم. آیاشما هیچ توصیهای دارید؟ من قصد دارم کمی یخ بزنم ، اما من به طور جدی فقط یک سینی یخ دارم که می توانم در یک زمان از آن استفاده کنم.

دیدگاهتان را بنویسید