بیانیه «جبهه اصلاحات ایران» خواستار افق دیپلماتیک برای رفع تحریم ها شده است


«جبهه اصلاحات ایران» در خصوص توقف مذاکرات احیای هماهنگی برجام ادعا ای صادر کرد.

محتوای متنی ادعا به رئوس مطالب زیر است.

به تماس گرفتن خداوند بخشنده

افتادگی فعلی مذاکرات احیای برجام برای علاقمندان به رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت ایران فوق العاده درگیر کننده است. متنوع اجتناب کرده اند متخصصان دلسوز، اجتناب کرده اند جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران، نسبت به ۲ موضوع تکراری هشدار دادند: اول؛ لزوم جایگزین‌طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در انعقاد هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم‌ها (همراه خود ملاحظه به اینکه نظام بین‌الملل دستخوش تحولات فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً غیرقابل پیش‌سوراخ بینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدایرانی‌ها نیز در کارشکنی در الگو لغو تحریم‌ها پرانرژی هستند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیا؛ خواستن به استقرار مزیت سراسری ایران به جای آن ترجیحات امکانات های عظیم اجتناب کرده اند جمله روسیه، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین بر مقدمه انتخاب ها کلیدی مذاکره ایران.

متأسفانه شاهد مراقبت نشده به هشدارها بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ایران کشف نشده ارزش های این بی تدبیری قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب های اصولاً، استفاده بهینه اجتناب کرده اند پنجره جایگزین در بلند مدت حیاتی است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود تصویب ساختار غیرکارشناسی «اقدام راهبردی تعمیر تحریم ها» در سال ۱۳۹۹ در مجلس ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه کارشکنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلل های مخالفان برجام در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا، هماهنگی سال قبلی به تعویق افتاد. منصفانه سال طلایی اجتناب کرده اند انگشت سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش شکسته نشده کشف شد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، توصیه شده مذاکره با بیرون میانجیگری کشورهایی مشابه با روسیه (کدام ممکن است مزیت شخصی را بر مزیت ایران مقدم می‌دارد) اجرایی نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم موازنه‌های بین‌المللی، مذاکرات به حالت افتادگی درآمده است. معادلات .

ما اکنون در شرایطی هستیم کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند خطاها فوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه روسیه به ایران تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مذاکرات، اگر ایران ابتکار حرکت برای بازکردن افق را به انگشت نگیرد، ۲ احتمالات وجود دارد: هر دو آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای این گروه. کمیسیون مشترک کمیسیون تقاضا می تدریجی کدام ممکن است روسیه برای برقراری روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی همراه خود ایران معاف شود) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران عملاً مشاور روسیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است روسیه تحمل تحریم است، ایران به معنای واقعی کلمه هستند مشمول تحریم نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای در سرتاسر جهان هر دو آمریکا است. ایالت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای آن کمیته مشترک شرط روسیه را نمی پذیرد، مذاکرات وین همراه خود شکست مواجه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست. به عبارت تولید دیگری، در مذاکراتی کدام ممکن است ایران آغاز به لغو تحریم ها کرد، اکنون در هدف شکست قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروگان مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل ملت ثالثی شده است کدام ممکن است فینال تحریم های آن موضوع این مذاکرات نبوده است.

در چنین شرایطی، امتحان شده برای مکان یابی فرآیند سومی کدام ممکن است تحریم‌ها را لغو تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد امکان از واقعی باشد به همان اندازه اجتناب کرده اند اجرای قوانین بازنگری هماهنگی هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران (INARA) توسط کنگره جلوگیری تدریجی، حیاتی‌تر اجتناب کرده اند همه وقت است. استفاده بهتر از متخصصان ایرانی (کدام ممکن است متأسفانه در ماه‌های فعلی بیشتر اوقات مورد مراجعه به قرار نگرفته‌اند)، شجاعت تجهیزات دیپلماسی برای ارتباط مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت ساکنان ایرانی اجتناب کرده اند الزامات موفقیت {در این} مسیر است.

شکست مذاکرات وین، تداوم هر روزه تحریم های سرکوبگرانه (تعیین کنید تروریسم مالی)، ارجاع پرونده ایران به شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید تصمیم های پرهزینه علیه ایران، همگی فوق العاده مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای آسیب های سراسری درازمدت هستند. . کدام ممکن است ایران درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرافتمندانه جلوی آن را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد دیپلماسی اصولاً در روزهای بلند مدت است. جایگزین را نباید اجتناب کرده اند انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی بی طرفانه، فضاسازی، افق سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت سراسری را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند همه توان انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری ایران احیا کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند ارزش های فاجعه بار برای ایران جلوگیری شود.

جبهه اصلاحات ایران
۱۵ مارس ۲۰۱۴