به روز رسانی | سید عباسی: در ماه خودرو با جریانات وحشتناک می جنگیم


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، داود سید عباسی پس اجتناب کرده اند جذب می کند ۳ بر ۳ گلاگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر خودرو در نشست خبری همراه خود خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد اینکه خواه یا نه مشکلات تیمش همراه خود مدیران مناطق شکسته نشده دارد هر دو خیر، ذکر شد: اجازه دهید ابتدا سال نو را تبریک بگویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه اراده کنم. عبادت.” از گرفتن عزیزانی در ماه مبارک رمضان. وضعیت به همین منوال است. خدمه بوکس ما این جذب می کند را به خدمه ژول گوهر طیب تبریک می گویم. هیچکس اجتناب کرده اند بالقوه های این خدمه بی خبر نیست. امیر گله نویی معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم ممکن است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از می کنم کدام ممکن است در حال حاضر همراه با این معلم عظیم روی پایین هستم. او برای ممکن است جاذبه خاصی داشت.

وی شکسته نشده داد: باید به بازیکنانمان بگویم کدام ممکن است همراه خود جریان های وحشتناکی می جنگیم. برخی اجتناب کرده اند جریانات نیز همراه خود ملاحظه به همه مشکلات، جایگزین شهر خودرو هستند.

مداوم
این را برای صفحه اول هدایت دهید