بهترین واکسن کرونا برای دوز چهارم چیست؟
یک داروساز در خراسان جنوبی با بیان اینکه واکسن های ویروس کشنده مانند سینوفارم و بهارات برای دوز چهارم چندان مناسب نیست، گفت: طبق تحقیقات انجام شده واکسن هایی با مکانیسم پروتئینی مانند اسپایکوژن، پاستکوووک و آسترازنکا برای نوبت چهارم بسیار بهتر است. دوز.