بهترین سبزیجات رایج از نظر ریز مغذی ها / ویتامین ها چیست؟ : تغذیه


به طور فرضی ، فرض کنید که شما از یک رژیم غذایی درشت مغذی مناسب اما در غیر این صورت کم (غلات فرآوری شده با افزودن روغن تصفیه شده و منبع پروتئین) استفاده می کنید. چه سبزیجات معمولی را ابتدا به چنین رژیم غذایی اضافه می کنید؟

روده من چیزی شبیه کلم پیچ است ، اما کنجکاو بودم که بفهمم چه چیزهای دیگری از نظر علمی در رژیم های سنتی ثابت شده یا رایج است …

دیدگاهتان را بنویسید