بنابراین غلات کامل خوب هستند یا بد؟ : تغذیه


همیشه دو طرف وجود دارد. من معتقدم بهتر است آزمایش کنید و خودتان تصمیم بگیرید.

من شخصاً عاشق غلات کامل هستم ، اما بستگی به زمان آن دارد.

شام. من ماکارونی یا نان سبوس دار را با آنچه دارم (اگر این مورد نیاز به یکی از این غذاها دارد) جایگزین می کنم.

قبل از تمرین / بعد از تمرین-کربوهیدراتهای ساده 100

دیدگاهتان را بنویسید