بزرگداشت شهدای محراب و ائمه جمعه کازرون برگزار شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، یادواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگداشت شهدای محراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه جمعه کازرون همراه خود حضور حجت الاسلام دژکام مشاور ولی فقیه در استان فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه شیراز، جمعی اجتناب کرده اند مسؤلین استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد شهید پرور کازرون در مصلی نماز جمعه این شهر عصر دوشنبه برگزار شد.

حجت الاسلام محمد صباحی امام جمعه کازرون همراه خود ردیابی به بیانات رئیس معظم انقلاب اسلامی، کازرون را شهری مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در این زمان همراه خود خوشحال از در یادواره ائمه جمعه شهرستان کازرون هستیم عالمانی همچون آیت الله ایمانی (ره)، شهید حاج عبدالرحیم دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید لیله القدر حاج شیخ محمد خرسند کدام ممکن است افق فقاهت را در کازرون گلگون کردند.

وی همراه خود ردیابی به پیشینه شهر شهید پرور کازرون ذکر شد: ما در شهر حماسه، خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلمان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ٣٠٠ لاله خفته دوران حفاظت مقدس هستیم شهر حکومت ارتش علیه رژیم مستبد شاهنشاهی شهری کدام ممکن است مقابل لشکر انگلیس‌ها ایستاد، همین جا بزرگداشت حماسه، فقاهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم در شهر کازرون است همین جا شهری نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخارات شخصی را نظاره می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یادواره پروژه مردم است کدام ممکن است پای انقلاب ایستاده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین خوشحال از شخصی را انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایی بودن می‌دانند.

امام جمعه کازرون همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند حضور حجت الاسلام دژکام وی را عمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگین استان فارس خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ماه مبارک رمضان لیله القدر شهر کازرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب عید فطر عید خونین افراد شهر کازرون است کدام ممکن است سخن حقگوی امام جمعه عالم شهر کازرون در امشب‌ها هدف قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سطح رفیع مبایعه نامه نائل شد.

حجت الاسلام صباحی افزود: ما مکتب شخصی را مکتب لیله القدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر شخصی را مسیر شب فطر قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا تربیت فرزندان شخصی را تربیت افرادی مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی برای بلند مدت کازرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت نظام اسلامی قرار داده ایم، ما همین جا هستیم کدام ممکن است همراه خود اتحاد راه پرافتخار شهدای شهرمان را به همان اندازه حضور در ارتفاع ایجاد حضرت مهدی (عج) شکسته نشده دهیم.