بری تیم هندبال دختران ایران مقابل هند – قدس آنلاین | پاگاه نیوزتیم هندبال گوانان دیچتران کاشورمان قهرمانی آسیا دور قزاقستان موفق شید مقابل تیم هند به بری پرسد.

به گذرش قدس آنلاین، تیم ملی، هندبال، دختران خشورمان، دومین، دیدار خود، قهرمانی، گوانان، آسیا، ساعت ۱۳:۳۰ امروز، مقابل هند، در میدان ریفت و با نتیجه ۴۲ بر ۳۷ در پیروزی راشد.

نیما نخست در ددار، از بستگان هند، آغاز شاد، در هومان با ملی پوشان کاشورمان، نبض بازی، رعد داست پیوند و دورست ذقیقی، کدو بازیکین، ایران، با خطاها به کارگردانی دوزمین خرقی زاده خرگاز و شهداز آغاز شد. پتری کجاست، فرق گل را افزایش داد و دُرَ نَهَیات نَمَه نَخْسَت با پَتری ۲۱ ص ۱۷ ایران توسط بیان رشید.

ملیپوشان دیچتر خشورمان در نیما دوم، دوقلو هستند، حیوان خانگی، را، ذخیره کنند، و زمان، با نتیجه ۲۱ پر ۲۰ با کیف دست یافند تا دار، مجموع لقب اول و گنبد، پتری ۴۲ بر ۳۷ را شماره بازند.

سیده لیلا حسینی، هادیه ویسی، معصومه قنبری، هانیه کریمی، غزل عدلی، مرضیه قره خانی، مبینه حسن نژاد، مهریبان بداوی، نجار زندبودی، مائده شهبازی، سارا موسی زاده زاده زاده، شهره دهم بذاللی، ایران راشاقیل میدهند.

غلامعلی اکبرآبادی، مهسا معتمدی، زهرا احمدی نیا، آزاده گیلانی و ندا اسدی نز با عنوان کادر تیم ملی هندبال گوانان ایران که با حضور درند رصد می شود.

تیم ملی دختران کاشورمان در نخستین بازی خود در عین رقبه رز شنبه ۱۷ اسفند vs قزاقستان دو مسابقه آکورد پاد.

بر اساس برنامه مسابقات تیمها فردا خواهان دشت به استراحت پرداختند. برنامه مسابقه در رز شنبه ۲۱ اسفند ماه با توضیح زیر است:

تایلند – ایران ۱۲:۳۰
هند – قزاقستان، ساعت ۱۴:۳۰

شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی دچتران آسیا AZ 16 تا ۲۳ اسفند ماه به به مزبانی قزاقستان برگزار خاوحید شید و دو تیم کجا نظارت دارد جایز است حضور در دوررقبه، هندبال قهرمانی جهان، ۲۰۲۲، به میزپانی.

منبع: تسنیم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/