برگزاری جشن میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) در هیئت مدیره انجمن المروج تهرانبرگزاری جشن میلاد امام حسن (علیه السلام) در حضور پیرغلام اهل بیت (علیهم السلام) حاجی سید حسن احمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم یادبود حاج حمید رمضان پور، حاجی علی فرهانی، حاجی علی مهدوی. نژاد، حاجی حمید نقدیل، حاجی رضا غلام، حاجی احمد روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… آل البیت علیهم السلام همراه خود حضور صفحه بحث دانشکده در تهران واقع در مسجد امام السجاد (علیه السلام).

عقیق: در شکسته نشده عکس های این اجرای زنده را ببینید: