برپایی اولین یادواره ۶ سردار و ۲۸۰ شهید شهرستان گلبهار – قدس آنلاین | ایستگاه خبریهمزمان همراه خود یادواره شهدا اولین یادواره شش سردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۰ شهید شهرستان گلبهار همراه خود حضور پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده مردمان برگزار شد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، {در این} مراسم کدام ممکن است همراه خود حضور خطیب ویژه سردار احمدی اجتناب کرده اند سران حفاظت مقدس برگزار شد، فرماندار، امام جمعه گلبهار، فرماندهان نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهرستان نیز حضور داشتند.

در طولانی مدت این یادواره سردار احمدی تابلویی اجتناب کرده اند مادر سه شهید خانوار سلطانی اهدا کرد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/