برنامه ها و فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در نوروز – بیت المقدس آنلاین | ایستگاه خبریمدیرکل کتابخانه های نهایی خراسان رضوی زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه ورزش کتابخانه های نهایی استان در ایام نوروز را ویژه این سیستم های کتابخانه ها به رویداد سال نو ادعا کرد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر ، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان همراه خود ردیابی به سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان کتابخانه های نهایی در نوروز ۱۴۰۱ اظهار داشت: امتحان شده ما در کتابخانه های نهایی خراسان رضوی تحمیل بستری صحیح برای حاضر شرکت ها کتابخانه ای در تمام ایام سال به احترام ارباب رجوع است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ». برای اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای مطالعاتی آنها.

وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند این رو ۱۴ باب کتابخانه نهایی استان در روزهای یکشنبه ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱ الی ۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ کنار هم قرار دادن حاضر کلیه شرکت ها کتابخانه ای به اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به کتابخوانی خواهند بود. این ماه. فروردین».

بی نظیر سبزیان: جدول درست اسامی همراه خود روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ورزش کتابخانه های نهایی ملت در سفر نیمه اول فروردین ماه به تفکیک شهرستان ها در موقعیت یابی www.khrpl.ir دیده شده است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه حاضر شرکت ها زیبایی شناختی در کتابخانه های نهایی همراه خود رعایت تمامی مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط بهداشتی {خواهد بود}، خاطرنشان کرد: کتابخانه های نهایی وجود ممکن است داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه های نهایی خراسان رضوی در خصوص این سیستم های کتابخانه های نهایی در نوروز اظهار داشت: همواره امتحان شده کرده ایم به همان اندازه همراه خود مانترا «می گیریم» در راستای فروش سنت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی در محله حضوری مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید داشته باشیم. گام دوم انقلاب همراه خود کتاب».

وی همراه خود ردیابی به تنظیم وضعیت کتابخانه های نهایی اجتناب کرده اند فرهنگسراهای عادی به فرهنگسراهای اجتماعی شکسته نشده داد: امتحان شده ما در لحظه بر اینجا است کدام ممکن است طبق مصوبه شورای برتر جدا از تعمیر نیازهای اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشی مردمان، مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی نیز برگزار کنیم. هدف اصلی رئیس بر کتاب نویسی است.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش کتابخوانی در محله. {در این} مسیر حرکت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم شخصی را انجام دهید. اجتناب کرده اند این رو مسابقه کتابخوانی «حج سلام» همراه خود محوریت زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران امام رضا (ع) در ایام نوروز برگزار تبدیل می شود.

انواع سبزیان: مسابقه حج سلام در سه بخش: مسابقه کتابخوانی بر ایده کتاب «در اطراف تاب» تأثیر نویسنده فقید سعید تشکری برای کلاس سنی بزرگسالان، مسابقه بازو نویس همراه خود محوریت حج امام رضا (ع). کلاس سنی جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه به تصویر کشیدن همراه خود محوریت حج امام رضا (علیه السلام) در کلاس سنی خردسالان برگزار تبدیل می شود.

مدیرکل کتابخانه های نهایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کنجکاوی مندان می توانند آثار شخصی را اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند طریق سامانه دیجیتال مسابقات سماک به نشانی samakpl.ir کشتی کنند. در طولانی مدت به برندگان مسابقه جوایز ویژه ای برای به تصویر کشیدن اهدا ممکن است.

وی اظهار داشت: اداره کل کتابخانه های نهایی خراسان رضوی نیز همراه خود حاضر بسته بررسی دیجیتال «زائر سلام» به کتابخوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشقان سنت هدایای نوروزی حاضر می تدریجی.

سبزیان همراه خود ردیابی به مانترا کتابخانه ها اظهار داشت: کتابخانه های نهایی به هیچ وجه تعطیل نمی شوند. به عبارتی می توان اظهار داشت این ویروس همراه با همه نابسامانی های اجتماعی، جایگزین نابی را برای دنیای آنلاین ما کتابخانه های نهایی فراهم کرده است.

وی افزود: تنظیم تعیین کنید برگزاری این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مختلف زیبایی شناختی اجتناب کرده اند جمله مسابقات کتابخوانی، کارگاه های آموزشی، نشست های کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در رویداد های مختلف اجتناب کرده اند دقیق به دیجیتال مشکلاتی اجتناب کرده اند جمله احتمال غیبت، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری.. ریختن می شوند در این بین اشخاص حقیقی بیشتری می توانند اجتناب کرده اند این این سیستم ها استفاده کنند.

مدیرکل کتابخانه های نهایی خراسان رضوی تصریح کرد: به این انجمن همزمان همراه خود فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۱ بر آن شدیم به همان اندازه گامی کارآمد در حاضر شرکت ها کتابخانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی مردمان همراه خود سنت مشهد، شهر امام (ره) برداریم. مهریبانی، دانا، کیف بررسی زائر سلام را به صورت دیجیتال حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب را گرفت.

سبزیان تصریح کرد: کنجکاوی مندان می توانند همراه خود بررسی بسته زیارت اوقات فراغت، جدا از آشنایی همراه خود برخی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند کتابخانه های مشهد، آداب زیارت امام رضا (علیه السلام)، شهدای سران ملت، شناخته شده شوند. خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی مشهد. یکی اجتناب کرده اند کتابخانه های پرانرژی در سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار «بهار خوان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آبی» برای {اطلاع رسانی} اجتناب کرده اند نشر به همان اندازه نشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نمایندگی در مسابقه کتابخوانی. برای ورود به کتابخانه سلام الحجج را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در مسابقه کتابخوانی کافی است کد QR حال در پوستر را اسکن کنید.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/