برنامه ریزی غذا و شیوه های خرید برای رژیم های گیاهی: تغذیه


من در شهری اروپایی زندگی می کنم که نمی توانم مقدار زیادی غذای تازه را در یخچال و فریزر اندازه آپارتمان ذخیره کنم ، به این معنی که من معمولاً هر 2 روز یکبار خرید می کنم. برنامه ریزی ، خرید و ذخیره همیشه یک کار دشوار و وقت گیر است ، به ویژه برای زن و شوهری که 50-60 ساعت در هفته کار می کنند. من کنجکاو هستم که این برای دیگران چگونه کار می کند.

هر چند وقت یکبار برای خوردن رژیم غذایی گیاهی به مغازه خواربار فروشی می روید؟ چه غذاهایی را زودتر برنامه ریزی می کنید؟ هر چند وقت یکبار غذای خارج از خانه را برای غذا خوردن انتخاب می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید