برنامه جداسازی زباله را از منبع اجرا کنیدبه گزارش ایمنا ، هادی بصری در جلسه بررسی روند جداسازی زباله از منبع ، گفت: در آینده تنها مشارکت شهروندان و رسانه ها می تواند تسریع یابد ، کودکان در برنامه های آموزشی اولویت دارند و یکی از عوامل اصلی ” مهمترین بخشها در جامعه هدف ما توسعه جداسازی مبدا است.

وی افزود: جداسازی از منبع زباله یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی و اقتصادی است و مشارکت شهروندان برای نیل به این هدف ضروری است. بنابراین ، این مسئله باید به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تلقی شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با اشاره به اهمیت جداسازی از منبع زباله گفت: مدیریت پسماند شهری یکی از مهمترین مراحل و ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار است و در این راستا یکی از راهکارها و راه حل ها آموزش مدنی است.

بصری ادامه داد: هر شهر و منطقه ای باید از ابزارها و شرایط فرهنگی و اجتماعی مناسب برای آموزش کاهش زباله و همکاری در جداسازی از منبع و برنامه های بازیافت برای دستیابی به هدف استفاده کند.

وی افزود: آموزش حضوری ، استفاده از قدرت رسانه ها و عصر کنونی فضای مجازی ، اصول تدریس در بحث تفکیک از منبع و مدیریت پسماند است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: در سالهای اخیر سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه سعی کرده است مشکل جدایی از منبع را از دیدگاه ویژه و اولویت دار مورد توجه قرار دهد ، بنابراین ، در این زمینه ، فرهنگ و آموزش در اولویت برنامه های جداسازی بوده است.

بصری تاکید کرد: فعالیت غرفه های تفکیک از مبدا ، انتقال شش منطقه به بخش خصوصی برای جمع آوری زباله های خشک ، جمع آوری زباله های خشک از ادارات و سازمان ها ، تجهیز کلیه مراکز فرهنگی به مخازن مخصوص خشک ضایعات ، آموزش تمام وقت برای شهروندان ، اجرای برنامه ها ، شروع آموزش و جمع آوری زباله های خشک در مجتمع های مسکونی شهر ارومیه و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی برای کودکان با هدف مقوله جدایی از منبع فعالیتهای سازمان

منبع: مهر

دیدگاهتان را بنویسید