برنامه ایران پاگاه خبرسفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیروت با رئیس جمهور جمهور، رئیس مجلس و نخست، وزیر لبنان دیدار و سلف وی دیرنا فرهنگی دی کشور، مرجع کرد و هدیه: دولت مردمی برنامه و سایعی برای فرهنگ در.

به گذرش قدس آنلاین، محمدمهدی اسماعیلی رز دوشنبه-۹ اسفندماه- در ددار با میشل عون رئیس جمهور مردم لبنان، پیامبر بریتانیا رئیس هیئت مدیره نجیب میقاتی نخ وزیر عین کشور با سابقه دیرنا فرهنگی دو کشور ارجاع و نمایش دشت: برنامه دولت مردمی و معاملات سای برای گشترش فرنگی در منطقه درد.

راه آدم داد: لبنان علت دوستی و سابقه تولانی فرهنگ و مدنی در ایران است که اولین آن مقصد دیپلماتیک فرنگی است که نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آنجاست.

عضو کابینه دولت مردم بر اساس بیانیه انکه، در این ماه، مطرح، عالمی، ایران و لبنان، تأثیرات فراوانی، بر مردم، دو کشور، دوست و برادر دشته و، اعلام کرد: آلما، لطفا و دانشمند ایرانی و لبنانی.

اسماعیلی همچنین، در بخش، فرمان، سخنان، خود، با مضمون برگزاری، هفتا، فرهنگی، جمهوری، اسلامی، ایران، لبنان، کرد و علامت افزود: رویداد کجاست فرهنگی مهم و هنری می تواند، فصل نوینی، مناسبت های از فرهنگی، شماره.

عضو شورای عالی، انقلاب فرهنگی، همچانین، با تایید، اینکه، تلاش حی، وزیر فرهنگ، لبنان، سرتیپ برگزاری، هفتا فرهنگی، جمهوری اسلامی، ایران، لبنان، شیتا، رتبه، است.، برجسته آمیدواری;

عضو کابینه دولت مردمی، جمهوری اسلامی ایران، دکتر بخش، فرمان ازسخنان، خود سلام، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوریخواه و مقام لبنان گزارش به کردها.

دیدار، وزیر فرهنگ، رئیس جمهوری لبنان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین آدما در حضور کاخ باعبدا کجا به لبنان سفر کرد؟ میشل عون سر مخاطب عین کاشور، ددار و پرامون مناسبت های طرف اوست و اهمیت گسترش مبادلات فرهنگی دو کاشور رایزنی کرد.

رئیس جمهور مردم لبنان، دار عین ددار، فرهنگ غنی، ایران، و سلف آن، دیرین، به نظر تعمیق پیوندهای فرهنگی، مایان د کشور، یک خطاب کرد، دو ملت را، ماهمترین، پشتوانا را پیوند می دهد.

دیدار، وزیر فرهنگ، رئیس شورای لبنان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین، آدم، صفر به کاشور، لبنان، در ددار، با نبیه بری، رئیس شورای لبنان، پیرامون مولفه، استکبار او، مقاومت فرهنگ، و ضرورت دیدگاه های او.

دیدار دکتر اسماعیلی با نخست وزیر لبنان

نخست وزیر لبنان نز دکتر دیدار باخ محمدمهدی اسماعیلی در خوش آمد گوی به وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان متصدی پذیرایی به عنوان پیشنهاد برگزاری، هفت فرهنگی، لبنان در تهران، طی بیانیه ای مشارکت مردم فرنگی، مردم ایران را اعلام کرد. ایران در لبنان، جایی که رویداد با، معاملات وزیری فرهنگ دو خور، در ایران، نزدیک برگزار چاود.

نجیب میقاتی Afzod: Ask, Hi, Gadze, Ke, Iran, travel kardam, see kardam, kardam, Iran

به وزیر لبنان زنگ زدم چون برایم مهم بود و بین ایران و لبنان خیلی زیاد بود و می‌خواستم بگویم: همسایا نازدیک پرادر است، نقش پالاتر است و حضور ایران و لبنان، غم منطقه راعه، نوعی من، همسایگی و رقص است.

به گزارش ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با چشم انداز افتتاحیه و شرکت، دار هفتای فرهنگی، ایران، لبنان، کجاست خور سفرکرده ق. هفتای فرنگی جامع، مجموعه ای از فعالیت های مختلف و متنوع را ارائه کرده است و گوستارده فرنگی، هنری و علمی است. این با حضور جمعی از مردم هنرمندان و شخصیت برگزیده فرهنگی و عالمی و هانری کاشور با تصویری از سازمان و دورهمی مشخص با هدف ساده سازی و تعمیق مناسبت ها و تبادل نظر فرهنگی و هنری معروفی و ​​… گسترش اسلام و تجلیل اسلام.سایر کاشور ها الصو مدیریت کلیه امور همکاری و فرهنگی و ایران خارج از کاشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ها ماهنگ و برگزارم شد. .

شیفتگی نسبت به این فرهنگی وجود دارد.

برگزاری کارگاه های آموزچی فرهنگی و هنری و نقش هی دانش افزایی و تنمند سازی زنان و مشاغل خانگی هنری از دگر برنامه سلام کجاست سفر آست.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/