برف و کولاک جاده قوجان – دیرزز را قطع کرد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس پلیس راه خراسان رضوی ذکر شد: {به دلیل} بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش برف خیابان قوجان – درگز به همان اندازه اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، سرهنگ حسین مش مست افزود: در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب استان اجتناب کرده اند جمله خیابان های کلات، گوون، چگاتای، سبزی فر، قوچان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگز بارش برف گزارش شده است.

وی افزود: در کریدور مزداوند در خیابان سرخس در خیابان تربت حیدریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان فریمان ریزگرد موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه گرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محورهای استان {به دلیل} بارندگی لغزنده است.

فرمانده پلیس راه خراسان رضوی ذکر شد: تردد در خروجی های مشهد {به سمت} آزادراه شهید شوشتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چینران شلوغ است.

میش مست افزود: طی ۴ ساعت قبلی هفت مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت مجروح در خیابان های خراسان رضوی رخ داده است.

بر مقدمه گفتن هواشناسی خراسان رضوی بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا در استان شکسته نشده دارد.

تأمین: ارنا

ts/

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/