برخورد قاطع با کانال های تلگرامی متخلف در ایلام


گزارش کردن پذیرش درد; دادستان ایلام در جلسه شورای اداری استان ایلام گفت: پرونده نقض کانال های تلگرام در استان تشکیل می شود و اقدام قاطع می کند.

وی افزود: اغتشاشات تمام نشده است و باید هوشیار باشیم و دستگاه های اجرایی باید به استان کمک کنند.

دادستان ایلام گفت: درخت انقلاب درختی نیست که با این باد بلرزد، حتما لبه هایی دارد اما جمع می شود.

وی ادامه داد: در خصوص کانال های تلگرامی و توقیف آنها پرونده تشکیل شده است اقدام قانونی قوی اتفاق خواهد افتاد.

دادستان عمومی و انقلاب ایلام ادامه داد: در کنار حاضران هستیم شورش ها آنها رهبر بودند، ما مماشات نداریم، همه شناسایی شده اند و برخورد قضایی خواهد شد و حتما با کسانی که فریب خورده اند برخورد اسلامی خواهد شد.

فکسندا توضیح داد: با افتخار می گوییم کسانی را که آزاد کردیم در مرحله بعدی ناآرامی ها حضور نداشتند یعنی در جریان قرار گرفتند و برای دستگیرشدگان آشوبگر هم برنامه هایی داریم.