برجام یک «مقصد» نیست، بلکه اولین «پناهگاه امن» برای ایجاد فرصت های صلح است


پیام روحانی در نوروز خطاب به ملت ایران:

سران مقامات یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم در پیامی خطاب به ملت عظیم ایران نیاز کردند کدام ممکن است اولین نوروز قرن جدید مقدمه ای بر بهتر از ها برای ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوید گشایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زدودن رنگ مبارزه کردن تحریم ها باشد. .

رویداد۲۴ محتوای متنی پیام حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به رئوس مطالب زیر است:

عنوان خدا

ملت عظیم ایران

اولین نوروز قرن جدید، باد فرخنده. نوروز سی قرن است کدام ممکن است تصویر امید اجتناب کرده اند آسیای مرکزی به همان اندازه غرب آسیا، اجتناب کرده اند فرات به همان اندازه خاورمیانه، اجتناب کرده اند شبه قاره هند به همان اندازه سواحل مدیترانه، امید زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار {بوده است}. نوروز بهتر از آغاز تقویم از طریق جهان است کدام ممکن است مصادف همراه خود تحریک کردن گذشته تاریخی همراه خود تحریک کردن شخصیت است. نوروز در همه زمان ها «زمانی نو» برای امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن «زمانی نو» برای وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است. روزی کدام ممکن است به تیم ها جایگزین داده تبدیل می شود به همان اندازه به صبر ایمان بیاورند.

نوروز فراتر اجتناب کرده اند عالی آیین کهن فلات باکلاس ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدای اجتناب کرده اند عرف‌های دیرینه ملت کهن ما، پاسداری عظیم برای همه بشر در در هر زمان که است. همراه خود اعتقاد به اینکه شب بدبختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی همراه خود کیمیای پیش بینی به بالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح امید اجتناب کرده اند حجاب غیب پوست می آید. این پاییز خواهد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار وعده ای است شکست ناپذیر. نوروز برانگیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار اجتناب کرده اند امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اتفاق باشکوهی است کدام ممکن است اولین نوروز قرن همراه خود ولادت قائم محمد موعود اجتناب کرده اند همه ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصار در کنار بود.

باشد کدام ممکن است اولین نوروز قرن جدید برای ایرانیان تحریک کردن بهتر از ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوید گشایش ها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ مبارزه کردن تحریم ها را بزداید. امیدوارم افراد صلح طلب ایران ثمره تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن به عهد را بچشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را به سوی افقی بگشایند کدام ممکن است در واقعً ایرانیان نیاز به مسکن بیشتر اجتناب کرده اند آنچه {در این} سالها بوده اند را دارند. من می خواهم امیدوارم کدام ممکن است شر نبرد کدام ممکن است به نفع هیچ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی نیست اساس کن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افراد جهان به طور قابل توجهی ساکنان اوکراین بتوانند به زمان صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت بازگردند. ادای احترام به مسکن امان اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریشانی.

در تمام سال‌های دردسرساز «محدوده افراد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ویژه در آن سال‌های دردسرساز کدام ممکن است حمله ها علیه ایران عظیم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگرها وحشیانه‌تر بود، آرمان من می خواهم «احیای حساب کردن بلند مدت» بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز ملت من می خواهم است. پرچم امید را بر پایین نینداختند. بی شک هر تسخیر تعمیر تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت چندین ساله این ساکنان بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره نتیجه گیری عهد این قهرمانان صبور است.

در ماه‌های جدیدترین، همراه خود کم شدن بار تعهد، امتحان شده کردم به همان اندازه نسبت به کمپین عالی ساله احیای برجام، ارجحیت نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به تعمیر تحریم‌ها را تضعیف کنم. امیدوارم به آگاه انتخاب گیران، «پرجام» حامی صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت احیا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم ها – کدام ممکن است رمز جهش مالی است – بدون در نظر گرفتن زودتر احیا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {این مهم} ترین عامل است. . مناسبت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین مانع بهبود ملت. برجام عالی «مکان تعطیلات» نیست، اما علاوه بر این اولین «پناهگاه ایمن» در مسیر درست مناسب برای کاهش فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین برای صلح است. امیدوارم در کدام ممکن است آخر همه خواستن به “مذاکره” را شناخته شده به عنوان ابزار چیز خوب در مورد سراسری پذیرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این اجتناب کرده اند جنون یکجانبه گرایی کاسته شد، همه به راه راست بازگردند، از این میهن گفتن شده است. بدست آوردن به چندجانبه گرایی به راحتی در دسترس است. دانش دارم همراه خود احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندی به تکنیک موازنه سازنده کدام ممکن است برداشتی در عمق اجتناب کرده اند مانترا ۹ شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ غربی است، می توان موقعیت تاریخی ایران را در تحمیل تعادل در سیاره در فاجعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در امتداد طرف ایستادگی احیا کرد. صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری .

نوروزی کدام ممکن است همراه خود عنوان «مهدی علیه السلام» در کنار است، نوروز امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت است. “امید” برای ملتی کدام ممکن است زنجیره تحریم های ظالمانه را پاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید “اوقات فراغت” برای جهانی منتظر بالا نبرد.

حسن روحانی

۲۶ اسفند ۱۴۰۴