برای موهای دختران شور آباد و آرزوها فروخته شدبه تیرهای برق شورآباد آگهی چسبیده بود: خریدار موی طبیعی شما با بهترین قیمت اگر موهای شما بلندتر از ۵۵ سانتی متر باشد. آگهی دهنده دختری از کردستان است که به دلیل بیکاری و بی پولی تصمیم گرفته کلاهی از موهای طبیعی بسازد و به مغازه ها بفروشد. او می گوید که دستفروشان زیادی از شهرآباد دارد. دختران و زنانی که موهای خود را به پول فروختند. قیمت خرید از ۶۰۰ هزار تومان شروع می شود و به ۸ میلیون تومان می رسد. ۸ میلیون تومان برای موهای پرپشت و طول یک متر.