برای خواندن سرود ملی در جام جهانی باید از فوتبالیست ها ضمانت بگیرید/ دشمن قصد حمله به جمهوری اسلامی قطر را دارد.


عضو شورای مرکزی موتلفه در گفت و گو با حدیث ۲۴:

حمیدرضا ترقی، یکی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه در گفتگو با رویداد۲۴ گفت: باید از بازیکنان تیم ملی ضمانت بگیرید که در جام جهانی سرود ملی را بخوانند و کارشان را متوقف کنند.

حمید رضا ترقی

رویداد۲۴ حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره نخواندن سرود ملی و جشن نخواندن بازیکنان پس از گلزنی در رویداد۲۴ می گوید: باید اطمینان حاصل شود که بازیکنان تیم ملی فوتبال این کار را انجام ندهند. . در طول جام جهانی

ترقی می گوید: اگرچه پیروزی آنها به نام جمهوری اسلامی و ملت ایران ختم می شود و همه موفقیت های آنها مرهون امکاناتی است که جمهوری اسلامی در اختیار آنها قرار داده است و معمولاً پاداش های بزرگی از رژیم دریافت می کنند، اما وطن دوستی آنها بوده است. تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار گرفته اند، بنابراین رفتار آنها مغایر با فرهنگ ورزش و مسابقات روحی است. کسی که دنبال قهرمان می گردد نه برای خود بلکه برای کشورش پیروز می شود و قهرمان بدون وطن از نظر نژاد و ملیت و دولت بی ارزش است.وی می گوید: وزارت ورزش باید در خصوص این نوع افراد چه از نظر راهنمایی و چه از نظر مجازات اقدام مناسبی انجام دهد. بازیکنان اگر بخواهند در جام جهانی این کارها را انجام دهند باید به جمهوری اسلامی ضمانت بدهند که دست از این کارها بردارد وگرنه رفتن آنها به نفع جمهوری اسلامی نیست بلکه برای دیگران مضر و مضر است. عزت جمهوری اسلامی

یکی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه می گوید: این موضوع یکی از طرح هایی است که در خارج از کشور در حال انجام است و با اینکه خودشان می گویند ورزش نباید سیاسی شود، اما دشمنان در حال برنامه ریزی برای حمله به جمهوری اسلامی هستند. میدان از ورزش نیز

ترقی می گوید: ورزش مورد توجه بسیاری از اقشار جامعه است و با توجه به اینکه جام جهانی تماشاگر زیادی دارد، حمله به عزت جمهوری اسلامی را در قطر برنامه ریزی کردند، بنابراین مسئولان امنیتی، ورزشی و اجرایی کشور باید موضوع را اصلاح کند و تصمیم گیری دقیق در این زمینه تا خدشه ای به عزت جمهوری اسلامی وارد نشود.