بدون بحران/ معترضان به دفتر من می آیند و صحبت می کنند


بازیگری که شما را در گفتگو با رویداد۲۴ می بینم:

محمدحسن آصفری می گوید: اعتراض غیرقانونی نیست، اما جریانی وجود دارد که اجازه نمی دهد این اعتراضات در برخی موارد به مطالبه گری و اصلاح طلبی تبدیل شود و به دنبال ایجاد بحران، ناامنی و هرج و مرج هستند و با ایجاد ناامنی می خواهند. . برای ایجاد صدا.. تظاهرکنندگان شنیده نمی شوند و به دنبال منافع و منافع خود هستند و به دنبال تجزیه و تجزیه ایران هستند.

محمد حسن آصفری نماینده مجلس

رویداد۲۴ زهرا زهراوند: محمد حسن آصفری نماینده اراک که به تحلیل اعتراضات به رویداد۲۴ پرداخت، گفت: قبول ندارم در کشور بحرانی ایجاد شده است. این را از نظر امنیتی می گویم، چون در این زمینه کار کرده ام و می دانم. اما امروزه اعتراض به برخی اعمال و رفتارها برای بسیاری از مردم قابل قبول است. مردم از اقتصاد، سیاست خارجی و تورم گلایه دارند و شکایت آنها به جاست.

وی می گوید: باید اقدامات و اصلاحات جدی در حوزه های اقتصادی، سیاست خارجی و حتی دیپلماسی انجام دهیم، اما اینکه امروز شرایط کشور به بحران رسیده است را قبول ندارم. این وضعیت را می توان نتیجه یک سری پرکردن هایی دانست که هیچ ربطی به امروز ندارد و از مدت ها پیش وجود داشته است.

یکی از اعضای سازمان و شوراهای داخلی کشور با اشاره به اتفاقات اخیر و لزوم فراهم کردن بستر برای گفت وگو با معترضان گفت: حقیقت این است که جریانی وجود دارد که به دنبال تقسیم کشور به دو دسته و ایجاد اختلاف است. در کشور هم از بیرون و هم از داخل. می کنند، اما مردم ما در کنار نظام و کشورشان می ایستند و من معتقدم حتی برخی از معترضانی که در خیابان هستند و از منظر بیگانگان به آنها ضد انقلاب می گویند، اگر اتفاقی بیفتد یا تهدیدی برای کشور ما پیش بیاید. ، قبل از بسیاری از افراد دیگر برای مقابله با دشمنان در خطوط مرزی.


نماینده مجلس: ممکن است بسیج از کودکان برای درگیری با تظاهرکنندگان استفاده کرده باشد/ دو هفته است که درخواست بازدید از بازداشتگاه ها را داریم اما اجازه نمی دهند.

اسفاری با اشاره به اینکه در بین هموطنان ما وحدت و انسجام وجود دارد، می گوید: گرایشی وجود دارد که دغدغه ایجاد اختلاف دارد، اما اکثریت مردم به نظام و کشور خود اعتقاد دارند تا جایی که اگر انتخابات برگزار شود. یقینا الان در کشور.. مردم به این نظام و انقلاب رای می دهند چون می دانند که دشمن نه تنها علیه دولت و مجلس نیست، بلکه علیه کل ملت و دولت است و به دنبال تجزیه ایران هستند.

وی می گوید: به نظر من باید بین فرهیختگان، رسانه ها و مطبوعات کشور گفت وگو شود و حتی دولت و مجلس با معترضان بنشینند و گفت و گو کنند، البته الان این موضوع در حال وقوع است. . مثلاً وقتی به چرخ و فلک می روم، تظاهرکنندگان به دفتر من می آیند و من حرف آنها را می شنوم. پس باید این ارتباط وجود داشته باشد و مسیر گفتگو بسته نشود تا مردم اعتراض خود را بیان کنند.

یکی از اعضای کمیسیون داخلی کشور گفت: اعتراض غیرقانونی نیست، اما جریانی وجود دارد که اجازه نمی دهد این اعتراضات در برخی موارد تبدیل به مطالبه و اصلاح شود و به دنبال ایجاد بحران، ناامنی و هرج و مرج هستند و می خواهند. که با ایجاد ناامنی، صدای معترضان که به دنبال منافع و منافع خود هستند و به دنبال تجزیه و تجزیه ایران هستند، شنیده نمی شود.

نماینده ای می بینم می گوید: اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه اعتراض را می دهد، اما مشکل ما این است که امروز احزاب، گروه ها و تشکل ها وارد برنامه نمی شوند. اگر اعتراضی وجود داشته باشد، باید از طریق چنین سازمان ها، گروه ها، احزاب و اتحادیه ها ادعا شود. بنابراین این موضوع دولت را ملزم به ارائه لایحه به مجلس نمایندگان می کند و مجلس نیز آماده تصویب آن است، زیرا قانونی وجود دارد اما هنوز تصویب نشده است و با تصویب قانونی شدن اعتراضات، خودسری اغتشاش گران است. جلوگیری می شود.