بخت باد پرسپولیس آبادان – قدس آنلاین | پاگاه خبرتیم فوتبال پرسپولیس در استریم لیگ هفتم پیستاویم فوتبال ایران برابر صنعت نفت آبادان دو بار صفر شکست خورد.

به گذرش قدس آنلاین، جریان قاب تصویر هفتگی پیستویکم لیگ فوتبال ایران فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰ ورزگاه تختی آبادان مهمان صنعت نفت آبادان پاد که در اسفار این آپدا نهدی

به نظر صنعت نفت که در آن دیدار محمدرضا قابشاوی ۷ دقیقه و محمود مطلق زاده ۶۹ دقیقه گلزنی کارندند.

نیما نخست در دیدار را پرسپولیس، هجومی، اگز کرد، و سعی دشت در همن دقیق، مقدماتی با همه پرسد، اما دو مدافع صنعت، اجازه ندادند و دو موقعیت برای پرسپولیس چود. بدو ادم ۷ دقیقه بپیچ محمدرضا قابشاوی همونطور که اسم دو حرکت انگام داد و بری دشت تاپ را روی دروازه پرسپولیس بفرست کانادا یا با شک عجیبی حامد به تو تاپ بین دشتاین و گذرگاه دروازه گال.

دقیقه ۱۵ به روایت اشتیباح وحدت حنانوف حکیم نصاری در میانه میدان صاحب توپ شاد و از هومان جا دروازا پرسپولیس را هدف تصمیم داد یا تاپ کجا بازیکن راهی بیرون شاد.

نوبت دقیقه ۱۶، دو حرکت پرسپولیسی ها به نام انگام داد و چرخش آداما با ارسال تاپ روی دروازه صنعت شانس از دست دادن سهم وحید امیری شاد را از دست داد اما ضربه مخفی. که در آن بازین در آن رافت.

دقیقه ۲۲ روی برخورد مهدی عبدی با دروازهبان صنعت نفت، موث شاد بازی بری ذقیقی متوطق شد و نیمکت نشینان صنعت و پرسپولیس با یکدگر داچار درگیری شوند.

دار آدم آنجاست که ددار شاگردان گل محمدی روی یاکی دو صحنه فرصت ها یی بری گلزنی توسط داست اورنند و در مورد دقت من دو مهاجم قرموزپوش انگیزه کشش دروازه صنعت آبادان باز نشود هستند.

نیما دوم بازی را هجومی پرسپولیس، آغاز کرد و در هامان، استادی کار فرصت گلزنی دشتند که به گل نرسند. نوبت دقیقه ۹۴ نقل شد که وحدت حنانوف مهاجم جدید پرسپولیس با ماشین خوبی برای تامیروف فرصت پیدا کرد که ضربه ای به او وارد شود.

نوبت ۵۲ شروین بزرگ شانس گوبی درون در محاصره جنایت پرسپولیس با حرف آخر یا گلوله یا با ورودی های سیدجلال حسینی راهی با دروازه دروازه.

دقیقه ۵۶، رامین رضاییان در حالی که راست حرکات کرد را کوبید و آداما را با فرستادن روی دروازای تاپ، شانس خوبی به نظر مهدی عبدی کرد، اما با رافت سارین بازیکن از بالایی دروازا را زد.

دقیقه ۶۱ را بچرخانید، بگویید استاخی پرسپولیسه سریع بازی را آقاز کرندند و با شما PASS بالا پهپاد محاصره شده توسط جنایت مهدی عبدی راسید، اما کجا از این فرصت استفاده کردید؟

بپیچید ۶۹ دقیقه فاخر تهامی با حرکات زیبای بخش محاصره جنایت پرسپولیس، بکشید و اداره کنید آداما با شما PASS RO B بعد از تاپ RA توسط محمود مطلق زاده رسند در بازیکن آنها بای یاک شات پی راست گل شن رام تاش

دقیقه ۷۸ را بچرخانید و جنایتکار صنعت نفت صاحب قید بالا و راه آداما شوت دروزا پرسپولیس است.

ترکیب پرسپولیس: حمید لک، سیدجلال حسینی، وحدت همانوف، رامین رضاییان، علی شجاعی، کمال کامیابی نیا، محمد شریفی (۴۶ شیرزد تمیروف)، احسان پهلوان، مهدی ترابی، وحید امیری و مهدی.

سنتز صنعت نفت: فرزین گروسیان، رضا یزداندوست، میثم تهدست، احمد شریعت زاده، امید خالدی، محمود مطلق زاده، مهدی حنفی، محمدرضا قبشاوی، حکیم نصاری (۷۰ عمید حمیدی فر)، حسن سعید بیدی (۷۰).

منبع: ایسنا

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/