بحران اوکراین چگونه جیب آمریکایی ها را پر می کند؟ – اورشلیم آنلاین | ایستگاه خبریعملیات روسیه در اوکراین تقاضا برای تسلیحات اجتناب کرده اند سوی آمریکا را افزایش داده است.

به گزارش قدس تحت وب، مقامات های اتحادیه اروپا فهرست خریدهای تسلیحاتی شخصی اجتناب کرده اند جمله پهپاد، موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدافند موشکی را به مقامات آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران دفاعی ارجاع داده اند.

به آگاه دارایی ها آگاه، آلمان کدام ممکن است در آستانه قیمت کاهش یافته برای گرفتن ۳۵ فروند جنگنده F-35 لاکهید مارتین است، کسب اطلاعات در مورد سامانه های حفاظت موشکی بالستیک نیز پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کرده است.

در همین جاری، عالی مقام دولتی لهستان این هفته اظهار داشت کدام ممکن است این ملت فوراً تمایل دارد سیستم های با بیرون سرنشین باکلاس Reaper را اجتناب کرده اند آمریکا خریداری تدریجی.

۲ نفر شناخته شده همراه خود این این سیستم گفتند کدام ممکن است این سیستم هایی اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری در اروپای شرقی موجود است. همراه خود ملاحظه به اینکه همدست خواستن بازو حمل تسلیحاتی بودند کدام ممکن است اوکراین همراه خود موفقیت علیه نیروهای روسی استفاده کرده بود. اجتناب کرده اند جمله موشک های ضد اثیری استینگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک های ضد تانک جاولین.

این در شرایطی در حال وقوع است کدام ممکن است کشورهای اتحادیه اروپا بودجه دفاعی شخصی را افزایش می دهند به همان اندازه همراه خود انتظارات امنیتی مبهم مواجه نشوند. آلمان، سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانمارک اجتناب کرده اند جمله کشورهایی هستند کدام ممکن است وعده افزایش از حداکثر ارزش ها را می دهند.

به آگاه عالی تأمین، اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است کالا تسلیحات توسط پیمانکاران آمریکایی به مقامات های خارجی درهم آمدن است تایید آمریکا است، محل کار همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون کلاس ها هفتگی خدمه مدیریت فاجعه اروپا را برای تصور تقاضا های خاص برای وضعیت حال اوکراین برگزار می تدریجی.

عالی مقام ارشد دفاعی اظهار داشت: “وزارت حفاظت در جاری تجزیه و تحلیل امکان هایی برای حمایت اجتناب کرده اند نیازهای اوکراین، دوباره پر کردن فوری ذخایر آمریکا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن ذخایر تخلیه شده متحدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان است.”

تأمین: همشاری تحت وب

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/