با ایده های میان وعده کمک کنید.بنابراین پس از آخرین قرنطینه ، من مانند سطل آشغال غذا خوردم و بهترین زندگی خود را انجام دادم. با این حال ، اکنون که سالن های ورزشی دوباره باز شده است ، و من به نوعی می خواهم به رژیم غذایی سالم برگردم. می دانم که می توانم با حذف غذاهای ناخواسته شروع کنم ، اما عاشق نشستن و خوردن هستم. آیا پیشنهادی برای جایگزینی احتمالی این مورد دارید؟ وقتی شروع می کنم ، می دانم که می توانم بهتر و بهتر شوم.

ارسال شده توسط / u / Yogi0913
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید