بازدشت ده دانشجو ترکیه با لینک با گولن – قدس آنلاین | پاگاه خبرمقام کشور من، دیر ترکیه، دا دانشگو را در استانبول، دلیل دارد و من برای آن دعا می کنم، «فتح الله گولن» بهترین چیز دنیاست.

در گزارش قدس آنلاین، مقام ۴.۱ دانشگاه ها-دولت آنکارا به ارتباط با با گولن، «رجب طیب اردوغان» متهم شده و توسط کودتای سال ۲۰۱۶ می دند، دستگیر کارندند متهم شده است.

تقویم «زمان» ترکی امروز (شنبه) با کپی از دادستانی استانبول گاززاریش داد طرح بازدشت بری ۴.۱ دانشجو استانبول با اتهامات عضویت در عنان درجنبش، گولن، سادر.

در زمان کودتای تبستان ۲۰۱۶ تکنون ترکی ساعت بازدشت هزاران نفر در بخش این در مورد اتصال عنان به جانباش فتح الله گولن بوده است.

ترکیه، این قضیه با ۷۷۰ نفر است و نیهاد در آمریکا باثبات است، متهم به محافظت از او در برابر تروریسم و ​​ارتباط با فتح الله گولن و دستگیری کردها است.

کجاست پاهای دور شرعیتی، عکس لباس ترک، داچار بحران، اقتصاددان و کاهش ارزش پل ملی خود است.

Ayl Azar Amsal Nez Place Turkey 134 Nefer Radar Punj مناطق مختلف استانبول و آنکارا متهم هستند و بر اساس Gölülen az Rhubaran Deni جایی که Köşur Çe Ankara wi ra Beh Koşeşbrai Kodbaştık او را متهم می کند.

رسانه سلام ترکی خرداد ۱۴۰۰ در نقش رابیش «صلاح الدین گولن»، برادزارزاده فتح الله گولن، در کینیا و انتقال داستان دادا بودن است.

آناتولی خبرگزاری رسمی ترکی ۱۰ خرداد از گفتن منابع امنیت من،نوشت که صلاح الدین گولن از سویی ماموران سازمان،اعتیلات ترکی میلی (مرده)دستگیر به شدت است.

Panzdham Chouen Sal 2016 Grohe az Nirohai ترکی مسلح Kudtayi Navargam Ra Ali Daulat Ein Khur Angam Daand آنکارا گولن را که دار آمریکا یک درد، با تراهی راه انداخت که کوتا متهم به کردی و کسنی را که کروه یا آپستگی درند را بزدشت میکند.

گولن که کفتا می شود درای میلیون ها ترافداراست، از سیل ۱۹۹۹ م در اخراج خود خواسته در آمریکا زندگی می کند.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/