بارش های اخیر تاثیری در ذخیره آب سد‌های ایلام نداشته است


به گزارش تابناک ایلام؛  پوراحمد دقیق داشت:  بارش توجه گیری در بخش سد ایلام نداشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کماکان همراه خود مشکل آب مواجه ایم.

وی  اجتناب کرده اند افراد خواست در شرایط بحرانی آب الگوی خوردن را رعایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خوردن آب نهایت صرفه جویی را به خرج دهند.

بارش های رگباری بهاری به همان اندازه روز یکشنبه هفته بلند مدت شکسته نشده می تواند داشته باشد./ع