این پرونده‌ها محرمانه باقی می‌مانند+ فیلم


این پرونده‌ها محرمانه باقی می‌مانند+ فیلم

در روزهایی که مراجعه به کلینیک های روانشناسی به دلیل رقم های بالای حق مشاوره برای همه اقشار جامعه امکان پذیر نیست،در تمامی کلانتری های پایتخت واحدی برای مشاوره و راهنمایی گرفتن به صورت رایگان تعبیه شده است .سرهنگ زهرا یوسفی گوهری کارشناس ارشد و روانشناسی و شخصیت شناسی در این ویدئو از مجرب بودن این روانشناسان و نحوه مشاوره دادن آن ها به شهروندان می‌گوید.