این مناطق شیراز امروز گاز ندارند


تابناک فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران: بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، امروز یکشنبه ۱۰ آبان ماه جاری از ساعت ۸ صبح جریان گاز در ۳ نقطه در محدوده ۳ نقطه به مدت ۶ ساعت قطع می شود. منطقه هشتم شهر شیراز به دلیل عملیات ایمن سازی شبکه گازرسانی.

این نقاط شامل ضلع غربی خیابان بریزی و انشعابات آن، ضلع شمالی خیابان لطفعلی خان زند، حدفاصل جاده مشیر تا خیابان نمازی و شعبه های آن و خیابان دهندی و انشعابات آن می باشد.