این انحراف دردسرساز قابل درمان استگروه ایرنا اقامت – واقعیت اینجا است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند کفگیرها روزی اجتناب کرده اند اختلال فتیش در نوجوان‌های شان آگاه می‌شوند کدام ممکن است تولید دیگری کار اجتناب کرده اند کار قبلی است. متنوع اجتناب کرده اند آن‌ها با تکرار رفتار فرزندشان در خفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی در انظار کلی ابتدا از نزدیک درگیر می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن فاصله ای را با پرس و جو‌های روانشناختی تکرار شونده می‌گذرانند. برخی اجتناب کرده اند آن‌ها اجتناب کرده اند رئوس مطالب این علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی غیرمعمول فرزندان شان به عکس ها خاص، انواعی اجتناب کرده اند لباس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیای پیرامون شرم زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در کمک تکل اجتناب کرده اند دیگران هستند، با این حال عده‌ای تولید دیگری آن را مسکوت به نظر می رسید می‌دارند. با این حال بهتر از راهکار اینجا است کدام ممکن است علائم این انحراف {به درستی} شناخته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به معامله با آن اقدام صورت بگیرد. در بحث با دکتر مهشید رابطیان فوق تخصص روانپزشکی کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان به بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با این اختلال پرداختیم.

***آغاز اختلال فتیش، اجتناب کرده اند اواخر نوجوانی است

دکتر مهشید رابطیان فوق تخصص روانپزشکی کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو صفحه بحث آموزشی روانپزشکان در باره سن آغاز این اختلال می‌گوید: «ما در کودکان اختلال فتیشیسم نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اواخر نوجوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل بلوغ این اختلال بالقوه است رخ بدهد کدام ممکن است اختلال مزمنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند معامله با است. اختلال فتیش جزو مسائل پارافیلیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است شناسایی فارسی‌ اختلال یادگار خواهی داده اند.»

***مفصل‌های جنسی نوجوان فتیشیسم

این فوق تخصص روانپزشکی کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان دلیل داد: «تحریک جنسی در جوانان تحت تأثیر این اختلال به واسطه در نظر گرفته شده کردن بی‌جان مثل جوراب، کفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید… یا کانون اصلی بر روی نیمه‌هایی اجتناب کرده اند نواحی غیرجنسی مثل پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل تولید دیگری هیکل دیگران اتفاق می‌افتد؛ این تحریکات جنسی جزو مفصل‌های نوجوان فتیشیسم است.»

***فتیش بعد اجتناب کرده اند ۶ ماه قابل پیش آگهی است

دکتر رابطیان اجتناب کرده اند پیشرفت در پیش آگهی این بیماری اطلاع می دهد: «این اختلال روزی قابل‌پیش آگهی است کدام ممکن است حداقل ۶ ماه این فکرها، مفصل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیال‌پردازی‌ها انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین نکته اینجا است کدام ممکن است این اختلال در صورت معامله با نشدن می‌تواند باعث اختلال انجام در بخش‌های اجتماعی، شغلی، شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی نوجوان شود. خوشبختانه امروزه با مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ها گفتگو محور این علائم فقط قابل ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با هستند.»

***ابتلا به فتیش در پسران نوجوان تا حد زیادی اجتناب کرده اند زنان است

این روان‌درمانگر در {پاسخ به} این سؤال کدام ممکن است تعدادی از نسبت اجتناب کرده اند جوانان بالقوه است دچار این اختلال شوند، دلیل می دهد: «اینکه میزان نسبت این اختلال در جوانان چقدر است خاص نیست چون این مبتلایان روزی به درمانگاه مراجعه می‌کنند کدام ممکن است دچار منصفانه اختلال یا مشکلی می‌شوند لذا اینکه ما بدانیم تعدادی از نسبت اجتناب کرده اند جوانان تحت تأثیر اختلال فتیش هستند، پیش آگهی داده نشده است با این حال اختلال فتیش معمولاً مثل اختلال کژکاری جنسی یا پارافیلیاها بیشتر اوقات در جنس مذکر دیده می‌شود.»

***چرا بعضی جوانان دچار اختلال فتیش می‌شوند؟

دکتر رابطیان بروز این اختلال در جوانان را منوط به توضیحات متعددی از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: «برخی معتقدند آسیب مغزی به نقاطی مثل فرونتال (نیمه ابرو) در دوران کودکی بالقوه است در نتیجه بروز این اختلال شود از لوب فرونتال قسمتی اجتناب کرده اند ذهن است کدام ممکن است مدیریت امیال جنسی را بر عهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه آسیب به این سطح می‌تواند در نتیجه اختلال جنسی شود؛ یکسری فرضیات عکس موجود است کدام ممکن است به سبب اینکه معمولاً ذهن ما پر اجتناب کرده اند هورمون‌های عصبی مثل سروتونین، دوپامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپی نفرین است، اختلال در ترشح این سه هورمون می‌تواند در نتیجه بروز این اختلال در جوانان شود.»

این روانپزشک علاوه بر این این هشدار را می دهد کدام ممکن است حساس نواحی تناسلی هیکل کودکان نیز می‌تواند این اختلال را تحمیل تدریجی: «یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند توضیحات بروز این اختلال، تعرض جنسی به نوجوان در دوران کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حساس آلت تناسلی کودک اجتناب کرده اند طرف کفگیرها  یا اطرافیان است.»

***معامله با فتیش را نادیده نگیرید

این متخصص روانشناسی کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان با ردیابی به کنجکاوی‌های تکراری کودکان به {چیزهای مختلف} می‌گوید: «گاهی کنجکاوی کودکان به {چیزهای مختلف} معطوف به قسمتی اجتناب کرده اند هیکل مادر، پدر، خواهر یا برادر می‌شود؛ {در این} کودک‌ها حتماً باید یکسری مسائل مثل اختلال اوتیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات یکپارچگی حسی مورد بازرسی قرار بگیرد. در صورت معامله با نشدن این مشکلات، بالقوه است کودک هرچه غول پیکر‌تر می‌شود کنجکاوی‌ها تا حد زیادی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت با مشکلاتی همچون عدم اعتمادبه‌نفس، عادت، اضطراب از حداکثر، راندن شدن اجتناب کرده اند تنظیم اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…مواجه شوند.»

***فرآیند‌های معامله با اختلال فتیش در جوانان

معامله با‌های دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر دارویی برای معامله با این اختلال موجود است: «معامله با این اختلال ۲ نیمه دارد: یکی معامله با دارویی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی وقت‌ها اگر این مسائل آن‌قدر از حداکثر باشد کدام ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود حتی اجتناب کرده اند فرآیند جراحی ذهن هم استفاده می‌شود. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند فرآیند‌های معامله با، معامله با شناختی رفتاری است کدام ممکن است باید {در این} مبتلایان انجام شود.»

***نحوه برخورد کفگیرها با نوجوان تحت تأثیر فتیش چگونه {باید باشد}؟

این روان‌درمانگر با ردیابی به عملکرد خانوار‌ها در عمق تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با فتیش می گوید: «کفگیرها اگر علائم این اختلال را در جوانان تبصره کردند در سطح اول باید به حداقل یک روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنند. علاوه بر این کفگیرها باید ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است در صورت تبصره چنین علائمی اجتناب کرده اند تنبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر نوجوان اجتناب کنند از چنین رفتارهایی در نتیجه کاهش اعتمادبه‌نفس نوجوان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روابط اجتماعی آن‌ها تأثیرگذار {خواهد بود}.»

***اجتناب کرده اند فتیش نوجوان پیشگیری کنید

دکتر رابطیان برای پیشگیری اجتناب کرده اند این اختلال در نوجوانی پیشنهاد‌های کارآمدی دارد: «کفگیرها باید اجتناب کرده اند شبیه به دوران کودکی مراقبت‌های مورد نیاز را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب سوءاستفاده جنسی اجتناب کرده اند کودک باشند. علاوه بر این خانوار‌ها باید اجتناب کرده اند وجود چنین اختلالی آگاه باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانند کدام ممکن است اگر نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانشان چنین تمرکزی بر اشیای خاص، کفش‌های زنانه، عکسها ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی عطر خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید … دارد هرچه زودتر برای معامله با اقدام کنند چون این اختلال تمام افکار شخص را حاوی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت معامله با نشدن این اختلال، شخص در بلوغ در روابط بین شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روابط با شریک زندگی بلند مدت‌اش دچار ضرر احتمالاً وجود خواهد داشت.»