ایجاد چهار گروه کاری تخصصی زیر نظر معاون رئیس جمهور در امور زنان.به گزارش ایمن و اشاره به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، نشست کارگروه قضایی-حقوقی با حضور تعدادی از حقوقدانان و علمای دینی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد لوایح و برنامه های موجود در این زمینه مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد و همچنین اقدامات قانونی لازم در رابطه با اولویت امور زنان و خانواده ها انجام شود.

همچنین در کارگروه ورزش زنان ، که شامل اساتید و مربیان ورزش بود ؛ انسیه حزالی ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، موضوعات مربوط به حمایت از ورزش های همگانی زنان و مسابقات قهرمانی را مطرح کرد و ارائه نظرات و تجربیات زنان ورزشکار را در جهت رفع چالش های ورزشی ضروری دانست.

در این نشست بین المللی کارشناسان حوزه روابط بین الملل و همچنین اساتید حقوق بین الملل حضور داشتند و مقرر شد در مورد دو جنبه اشکال زدایی از وضعیت زنان در ایران و همچنین قابل توجه و م theirثر آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود. حضور در مجامع بین المللی و روابط با زنان فعال در سراسر جهان.

پس از آن ، جلسه کارگروه زنان و سلامت با تعدادی از متخصصان پزشکی و شکاف های مربوط به سلامت ، ناباروری ، جمعیت ، مرخصی زایمان و …

انسیه Hazali همکاری با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را مهم می داند و بر لزوم اطمینان از بودجه و بودجه لازم در این زمینه تاکید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید