اولویت ما کمک به ازدواج آسان با دستور مقام معظم رهبری است


به گزارش خبرنگار روابط کلی فلز خوزستان مراسم اهدای ۹۰ سرویس جهیزیه زوج های جوان خوزستان ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ مصادف همراه خود ۱۵ رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولادت کریم اهل بیت علیهم السلام همراه خود حضور حجت الاسلام والمسلمین مصفرد مشاور رحیمی مقام معظم مدیریت، مدیرکل صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای وسط خوزستان، مهرداد کریمیان، رئیس اداره کل بهزیستی، جمال شیبه، مدیرکل کمیته کمک امام خمینی، امین ابراهیمی، مدیرکل، دکتر مخبرت دزفولی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی فلز خوزستان در مجموعه ۲۰۰ دستگاهی بازداشت شدند.

امین ابراهیمی مدیرعامل فلز خوزستان در ترکیبی زوج های جوان تصدیق شد: فلز خوزستان ۱۵ سهم قابلیت ساخت فلز ملت را در اختیار دارد. همراه خود اجرای ساختار های رشد، ساخت این نمایندگی به همان اندازه سال ۱۴۱۰ به ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تن خواهد رسید.

وی افزود: نمایندگی فلز خوزستان برای تحمیل کمربند بی تجربه آمادگی دارد اراضی فراگیر نمایندگی را به فضای بی تجربه تغییر تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی همواره همراه خود اصل مقام معظم مدیریت سعی در تسهیل عروسی در لببک داشته است. ۹۰ زوج جوان خوزستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ۹۹۰ کالای اساسی برای ادغام کردن برابر ۱۵ میلیارد ریال جهیزیه.

به گزارش خبرنگار ما، {در این} مراسم ۹۰ خدمت جهیزیه به قطعا ارزش آن را دارد ۱۵ میلیارد ریال اجتناب کرده اند سوی فلز خوزستان به زوج های جوان خوزستانی اهدا شد.