اهل سنت هتک حرمت به حرم و زائران رضوی در ماه مبارک رمضان را محکوم کردند – بیت المقدس آنلاین | ایستگاه خبریمتنوع اجتناب کرده اند علمای اهل عرف هتک حرمت حرم مطهر رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران در ماه مبارک رمضان را محکوم کرده اند.

به گزارش قدس اینترنت، الرومی نذیر احمد سلامی است. مشاور مردمان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در مجلس خبرگان مدیریت ذکر شد: اهانت به حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران رضوی در ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند تذکر هر شخص خاص با وجدان مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمسلمان از نزدیک محکوم است.
وی افزود: اجتناب کرده اند مسئولان می خواهیم بدون در نظر گرفتن سریعتر این جنایتکاران را مجازات کنند.

چون آن است مولوی عبدالرحیم رایگان امام جمعه اهل عرف میرگوه ذکر شد: اجتناب کرده اند دیدگاه اهل عرف حمله به حرم مطهر رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد با زائران آن در ماه مبارک رمضان محکوم است.
وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند قوه قضائیه می خواهیم با قاطعیت با عدل اسلامی با همه افرادی که به وحدت، همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادری اقوام شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی {در این} جهان اجتناب کرده اند ملت آسیب می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی آنها را مختل می کنند، برخورد تدریجی.

رومی عنایت الله رسول زاده امام جمعه اهل عرف سرباز {در این} خصوص ذکر شد: اجتناب کرده اند دیدگاه اهل عرف، اقدام شخص خاص با رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهری درست مثل جریانات تکفیری وهابی کدام ممکن است دشمنان دقیق اسلام هستند از نزدیک محکوم است. ماه مبارک رمضان».
وی افزود: دشمنان جستجو در تحمیل اختلاف بین مذاهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌های اسلامی هستند، با این حال ملت هوشیار ایران اسلامی به هیچ وجه گرفتار چنین توطئه‌هایی نمی‌شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/