انگلیس: پرداخت بدهی ایران در اولویت است – قدس آنلاین | ایستگاه خبریبه آموزش داده شده است وزیر خارجه انگلیس، این ملت تیز کردن ۴۰۰ میلیون بدهی به ایران را در انتخاب قرار داده است.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس گفتن کرد: انگلیس بازپرداخت بدهی های شخصی به ایران را در انتخاب قرار داده است.

به نقل اجتناب کرده اند دیلی نیاز، وزیر امور خارجه انگلیس ذکر شد: ما به صراحت گفتن کرده ایم کدام ممکن است این می تواند یک بدهی مشروع به ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در راه هایی برای بازپرداخت آن هستیم.

بدهی عجیب و غریب بریتانیا به ایران برای ادغام کردن ۱۵۰۰ تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین خودروی زرهی است کدام ممکن است ایران قیمت آنها را تیز کردن کرده است. با این حال پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی، انگلیس تولید دیگری این تانک ها را عرضه نداد.

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس کدام ممکن است هم اکنون در ابوظبی به حرکت می برد، به خبرنگاران ذکر شد: نیروی کار مذاکره کننده بریتانیا در ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری مذاکره برای آزادی خوب زندانی دوتابعیتی است.

او ذکر شد کدام ممکن است مذاکرات با ایران برای آزادی خوب زندانی دوتابعیتی در جاری “پیشرفت” است. با این حال او اجتناب کرده اند حاضر عمیق تا حد زیادی خودداری کرد.

پیشتر وزیر خارجه انگلیس آموزش داده شده است بود کدام ممکن است کشورش جستجو در بازپرداخت ۴۰۰ میلیون بدهی شخصی به ایران است. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس در دهه هفتاد قرن قبلی قراردادی امضا کردند کدام ممکن است بر ایده آن انگلیس در ازای تیز کردن بیش اجتناب کرده اند خوب میلیارد دلار در آن نقطه، اختصاص داده شده شد کدام ممکن است ۱۵۰۰ تجهیزات تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ خودروی زرهی به ایران عرضه دهد.

لندن اجتناب کرده اند عرضه خودروها به ایران خودداری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون {به دلیل} دشواری تیز کردن {به دلیل} تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کرده اند تیز کردن این شماره خودداری کرده است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/