انهدام دو تیم تروریستی وابسته به اطلاعات خارجی – قدس آنلاین | ایستگاه خبریشش تروریست مسلح کدام ممکن است برای ترور متعدد اجتناب کرده اند اتباع خارجی شاغل در چالش های زیربنایی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان وارد ملت شده بودند توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) ایجاد شدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش قدس اینترنت به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت دانش، ۲ گروه تروریستی تکیه کن به دانش بیگانه با امتحان شده سربازان گمنام امام زمان (عج) منحل شدند.

با اقدامات وزارت دانش، شش تروریست مسلح کدام ممکن است با ماموریت ترور متعدد اجتناب کرده اند اتباع خارجی شاغل در چالش های زیربنایی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان وارد ملت شده بودند، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند. جدا از این، گروه پشتیبانی اجتناب کرده اند تروریست های فوق منحل شده است.

سربازان گمنام امام خمینی (ره) به افراد شریف ایران ضمانت می دهند کدام ممکن است برای تامین ایمنی جان شخصی را دریغ خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سرویس های اطلاعاتی بیگانه هشدار می دهند کدام ممکن است هیچ اقدام تروریستی را بی پاسخ نخواهند گذاشت.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/