انجم نخستین پرواز فاول-آد-هم-لاهستان بری پز گرداندن ایرانی مقیم اوکراین – قدس آنلاین | پاگاه خبرمدیر پیوندهای عمومی، هاواپیمائی، جمهوری اسلامی ایران، جی وی تی: نخستین پرواز بری بازگردانان ایرانیان به عنوان لهستان، ساعت ۱۹ و ۵۰ دقیقه، دوشنبه، نهم اسفند ماه، تهران مقصد و رشوه دادن به کردهای ترکیه است.

به گذرش قدس آنلاین، «حسین جهانی» افزود: شما از هاواپیمائی ایرپاس ۱۹ و ۵۰ دقیقه امروز (دوشنبه) تهران را به مقصد و راسو بازگردانان ایرانیان مقیم اوکراین کهشد به لاهستان را می‌برید.

ما هدیه دادیم: پا دریفت مجاز به عنوان سازمان هاواپیمائی، ایرباس ۳۳۰ با شمارا پورواز ۳۵۱۳ بری انتقال دانشگویان و ایرانیان، تا ساعتی دیگر در فرودگاه و راشو لیندینگ دشت و ماسافرندی می.

وزارت زراعت و مدیران حمام اوکراین رومانیایی هستان و ماگارستان مرزاهای کجاست در نظر ورود پیروان ایرانی باز و ناپدید شدن آن در نظر هماهنگی تخصص قطار و جریان جاده ها کنار جاده خروجی دانشگویان ایران و اوکراین آدما درد.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/