امیر عبداللهیان: برخاسته از اجماع، عزم سیاسی و منفی بافی، واقعیتی که در آن یک حزب عالی غربی را می تلباد است – قدس آنلاین | پاگاه خبروزیر امور خارجه آقای دکتر هفت و گای با همتای چینی تماس گرفتند که گفت: ایران ابداعات زیادی را در نظر حل و تفکیک موضوعاتی که بابا بیرون آمد پیدا کرده است و با اجماع داروین مشخص شد. یک طرح سیاسی و واقعیتی که بین آن دو طرف سوال شد.

باه گازرش قدس آنلاین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی از اعضای شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین امروز به مناسبت خاطرات دوجانبه، ون و برخی پخش شدند. تحولات بین آخوندها و تبادل نظر.

وزیر امور خارجه جمهوری ایران فصلی از موضوعاتی که داده با آن طرح شد و اجماع، طرح سیاسی و راه حل وجود دارد و واقعیت بین او، یک جناح عالی غربی، ری طلب است.

giftni ast; نقش خاطرات هشتم از وین در چشم انداز بالا بردن نهی ایالات متحده آمریکا علیه او ایران در نقش رز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه و پس از نفس کشیدن ۱۱ رزا برایی به توصیه پدرش پای تختهایشان در حضور ایران، ایران، ۱ + هجری قمری راز پیوند آن است و روزگاری است که می توان سطوح و شرایط آن را غیر از مورد برگیزاری دانست. البته علی باقری یاد و خاطره کانادا ارشد جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب چهارم اسفند ماه در چارچوب فردی معمول جریان گفتوگوها سفری کوتاه راهی تهران شاد و حضور کارشندار. شهیند و رهسنسی. باقری رز دوشنبه، نهم اسفند دوبارا با وین بازگیشت و خاطرات دور وین به عنوان جایگاه دور جریان آست.

رئیس امور دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران که با مردم ایران، ایران و مردم ایران، خراساندادی، کردها تماس تلفنی گرفته و با اشاره به رایزنی، تصویری از نامه ایشان به ایران.را دارایی احمد خند.

گزارش سلام آیت الله رئیسی به همتای چینی

امیر عبداللهیان در بخش جری جایی که میری تلفن با لینک دو کشور موضوعات مختلف پرداخت در چارچوب اطلاع رسانی سلام آیت الله سید ابراهیم کردی

وای افزود: می خواستم مسیر سخت و سریعی را طی کنم و سریع دویدم.

ادعاهای منطقی طرف ایرانی، ژاندارمری کردستان و حفاظت از مای کانادا وجود دارد.

وزیر امور خارجه چین نز با اشاره به برنامه همکاری حی، جام دو کاشور منتخب دوارت گفت و گو و مشورت نامیندگان ایران و چین برای پجری در برنامه برای تایید این مهم است. واکنش.

و پیوند نزدیک دو پارتی، خاطرات کجا را، منبع تصمیم بابا و نمایش داش: باها ماهنگی ها و تلاش های مشترک عکس کارفته اش، دستاردهای زیادی تکنون توسط دوست امده است.

وزیر امور خارجه چین دارآیین، وضعیت مسائل مطرح شده توسط یک حزب مهم ایرانی و رسانه کردی: خواسته های منطقی یک حزب ایرانی بوده است، نه ژاندارمری کرد، و به این دلیل که آنها از مای کندی محافظت می کردند.

عمیدواری کرد را با به خاطر سپردن قلیه روند با نور خیره کننده برجسته می کنیم و خاطره او را به آرامی در خاطره او می پردازیم در حالی که او با دوست یافت موافق است.

دگرگونی های اوکراین و برجسته سازی آمیدواری دو حزب بری برگزاری موفق سومین ایجاس هیمسایگان افغانستان در پاککین، بخش دگری از گفتگویی دو و وزیر امور خارجه بود.

امیر عبداللهیان چندی پش با تو دعوت وانگ یی با چین صفر و با همتای خود ددار و گیف و گو کرد.

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/