امیرعبداللهیان در تماس با وزیر امور خارجه آذربایجان: حضور بیگانگان در منطقه شرایط را پیچیده می کند/ تلاش می کنیم مشکل آذربایجان و ارمنستان را حل کنیم.
وزیر امور خارجه ایران: امنیت منطقه را مقوله ای به هم مرتبط می دانیم و امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت منطقه و ایران می دانیم و مخالفت خود را با هرگونه استقرار خارجی اعلام کرده ایم. نیروهایی در منطقه و مغایر با صلح و ثبات هستند و همکاری های منطقه ای را می دانیم.