امضای اقاداد با پالایشگاه بید مخلوط بری گردآوری شده توسط اوری قضائی مشعل – قدس آنلاین | پاگاه خبروزیر نفت گافت: مشعل گاز ۴۰ میلیون مترمکعبی وصل می کنند میدان نفتی، آه، گز، همراه، با نفت، در، استان، خوزستان، جود درد.

به قلم گازرش قدس آنلاین،آقای جواد اوجی گفت: مجموعه اوری قضای همراهه، یوسره، قرداد، حوزه، میدان غرب کارون، به عنوان میدان مشترک، چه میدان مشترک. امروز در ماهشهر خوزستان در پالایشگاه بید بالاند قاردادی با واسطه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با امضای رسید.

با حضور وزیر نفت، پاکت دوسال اینده نزدیک حاوی ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز، چراغ مشعل، کلکسیون اوری و فریند فراش آن در پالیشگاه بید ترکیب انجم میچود است. پروژه منبع مجموعه اوری غازی میشال با ارزاچ بالا و تامین خوراک پتروشیمی است که در آن ناحیه هستند است.

منبع:پشگاهخبرنگاران گوان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/