افشای سند راهبرد هسته ای – قدس آنلاین | ایستگاه خبریسخنگوی مقامات دیروز در نشست خبری ذکر شد: سند کامل راهبردی صنعت هسته ای سریع آشکار کردن احتمالاً خواهد بود. بهادری جهرمی افزود: در ۲۰ فروردین عالی مناسبت سراسری هسته ای داریم کدام ممکن است در امروز سند کامل راهبردی بهبود صنعت هسته ای ملت آشکار تبدیل می شود انشالله کدام ممکن است توجه انداز بلندمدت ملت در میدان هسته ای.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای تولید دیگری {در این} زمینه. “.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/