افزودن لوبیا به غذاهای مرغ کلاسیک ، برنج ، کلم بروکلی: تغذیه


مرغ ، برنج ، کلم بروکلی یک غذاست که دائماً توسط افرادی که در حال تلاش برای عضله سازی هستند ، به آن اشاره می شود. آشپزی ساده و ارزان در نظر گرفته می شود. من احساس می کنم اگر شما در حال تلاش برای افزایش حجم هستید ، افزودن لوبیا سیاه (یا بیشتر حبوبات) راهی آسان و ارزان برای بهبود آن است. آیا دلیلی وجود دارد که این بهبودی نداشته باشد یا نباید به طور مرتب مصرف شود؟

دیدگاهتان را بنویسید