افزایش بازدیدکنندگان از یادواره هشت شهید فجر


۷۵ هزار نفر اجتناب کرده اند یادمان فجر هشت شهید اروندینار بازدید کردند.

یادواره شهدای عملیات والفجر هشت اروندکینار ذکر شد: این یادمان اجتناب کرده اند ۱۵ اسفندماه مورد بازدید ۷۵ هزار کاروان راهیان آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی قرار گرفته است.

حمیدرضا مفتاحی افزود: در ابتدای کاروان های درگاه النور روزانه ۵ تا ۶ هزار نفر اجتناب کرده اند یادمان بازدید می کردند کدام ممکن است هم اکنون این انواع به بیش اجتناب کرده اند ۱۳ هزار نفر در روز رسیده است.

وی به ورزش ۱۵۰ نفر اجتناب کرده اند خادمان شهدا برای راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت رسانی به اعضای کاروان های درگاه النور یادواره شهدای دهه فجر ۸ ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۱۰ راوی محیط شهر ایروند به تشریح نحوه طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها پرداختند. پیاده سازی. عملیات برای عموم

سرپرست یادمان شهدای والفجر ۸ اروندکنار به اعزام ناو کربلای ۲ برای بازدید در اروندرود ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود:

نمایشگاه اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حاضر طیف گسترده ای از ناوهای رزمی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای راه اندازی شد اعضای کاروان های راهیان آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کننده نوروزی افتتاح شد.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به سرعت با گروه های سنی ۴ تا ۹ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تا ۱۴ سال پیش سوراخ بینی تبدیل می شود سنگرهای آسمانی برای تبدیل کردن بخشی اجتناب کرده اند تکنیک تحمیل شود.

یادمان شهدای عملیات فجر ۸ در ۴۵ کیلومتری آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبروی شهر الفاو عراق قرار دارد.