اعلام میزان بدهی دولت – تجارت نیوز


به گزارش سایت تجارت نیوز، بررسی بدهی ها و مطالبات اصلی دولت نشان از افزایش حجم این بدهی ها و مطالبات در پایان بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته دارد.

به گزارش ایسنا، گزارش بدهی دولت نشان می دهد که میزان این بدهی در نهم اسفندماه بالغ بر یک هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان در ۳۱ خرداد ماه سال جاری رسیده است.

این در حالی است که مطالبات دولت در ۱۰ خرداد ماه سال جاری به بیش از ۶۳۴ هزار میلیارد تومان نسبت به ۸ اسفند سال گذشته بالغ بر ۱۹۷۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

مازاد بدهی مطالبات دولت در ۳۱ خرداد ماه سال جاری ۷۴۲ هزار میلیارد تومان و در ۸ اسفند سال گذشته ۷۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی داشته است.

بر این اساس، حجم بدهی شرکت های دولتی در ۳۱ خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان و در ۸ اسفند سال گذشته به ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش ۲۱۷ هزار میلیارد تومانی رسید. مطالبات شرکت های دولتی نیز با کاهش ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی از ۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان در ۸ اسفند سال گذشته به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان در ۱۰ خرداد ماه امسال رسید.

بر این اساس، ۵۹ درصد از بدهی شرکت های دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی)، ۲۴ درصد به موسسات و موسسات عمومی غیردولتی و ۱۷ درصد به اشخاص حقوقی و تعاونی های خصوصی است. از سوی دیگر، خلاصه وضعیت بدهی های دولت حاکی از آن است که ۵۰ درصد آن برای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، ۲۳ درصد برای موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۲۷ درصد مربوط به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله مرکزی) است. ). بانک).

از سوی دیگر ۹۶ درصد مطالبات شرکت های دولتی از اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳ درصد از موسسات و موسسات عمومی غیردولتی و ۷ درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) است. همچنین ۵۷ درصد وام های دولتی از سوی اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳۵ درصد از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) و ۸ درصد از سوی مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی است.

میزان بدهی نقدینگی به دولت

بر این اساس، تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری، بدهی نقدینگی دولت (نوع بدهی دولت که به صورت اوراق بهادار و قابل معامله در بازار سرمایه است) بالغ بر ۴۰۸ هزار میلیارد تومان و مبلغ غیرنقد بوده است. این بدهی بالغ بر ۹۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که این بدهی در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۱۷ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان بوده است.

آخرین وضعیت اوراق، نرخ سود بین بانکی و اسناد خزانه

طبق آمار، از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه گزارش، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تعهدات مربوط به اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ تسویه شده است. بر این اساس مبلغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات اوراق با ضمانت نامه دولتی تا پایان سال ۱۴۰۶ بالغ بر ۵۳۸ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس آخرین اطلاعات، میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۷ مهرماه امسال ۲۰.۸۶ درصد بوده که نسبت به هفته قبل ۳۰۰ درصد و نسبت به ماه گذشته ۸۰۰ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص اسناد خزانه اسلامی برای ارز ایران به ۲۴۴.۱۸ واحد رسیده است. بازده اوراق قرضه خزانه دولت طی هفته و ماه گذشته بدون تغییر بوده است. این در حالی است که بازدهی شاخص کل صکوک معامله شده طی هفته گذشته ۲۶ درصد و طی ماه گذشته ۱.۰۶ درصد بوده است.

در هفته گذشته بانک مرکزی، بانک ها و بانک ها عمدتا خریداران اوراق بدهی بودند و بانک مرکزی نیز ۹۷۶۰ میلیارد ریال خریدار خالص در بازار بدهی بود. وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت مبلغ ۲۴ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال وجه نقد از طریق اوراق بهادار اسلامی تامین کرد.