اعلام ممنوعیت پایتخت در روز ارتش
معاون عملیات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی پلیس راهور تهران در خصوص مسیر متفاوت برای {افرادی که} قصد دریافت پذیرش در بهشت ​​زهرا (سلام الله علیها) را دارند نیز اظهار داشت: خیابان قدیم قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده شهید رجایی گلدستیه برای تردد این اشخاص حقیقی اندیشه در مورد شده است. .